Spoluúčastníci milosti

Filipským 1:7a Je přece správné, abych o vás všech takto smýšlel, protože vás mám v srdci: vy všichni jste spoluúčastníci mé milosti, …