Svatí (řecky 40. agiov hagios) = svatí, oddělení od světa pro Boha k specifickému záměru. Zde je míněna skupina věřících – církev ve Filipským. Fráze „svatým v Kristu Ježíši“ odkrývá, že ti, kteří jsou v Kristu Ježíši jsou svatí a myslí se tím tedy, že všichni věřící jsou svatí. Naše svatost-oddělenost pro Něj nepochází z nás na základě skutků, ale je nám dána v tom, že jsme umístěni do Krista v momentě spásy, okamžiku kdy v Něj uvěříme. Nepatříme světu ani naší minulosti, nemá na nás právo, ano, může mít na nás vliv, protože zde žijeme, ale ne nárok. Je to pro nás úžasné povzbuzení vědět, že Bůh si nás oddělil pro sebe, patříme Jemu a v Něm je všechno nové, jsme Bohem přijatí takoví jací jsme, nemusíme se měnit, změní nás poznání Jeho milosti a charakteru. Vždyť jakou nám to dává úžasnou touhu být pro Boha oddělen ve svých skutcích, když teď víme, že jsme Jeho a přijatí a nazývá nás svými svatými.

Comments are closed.