Na dnešní den máme myšlenku o modlitbě. Pavel se často modlí za Filipskou církev. Není to úžasné, že my křesťané, máme tak skvělý prostředek jakým modlitba je? Pomocí modlitby jsme schopni ovlivňovat věci v životech našich, ale i v životech druhých. Je to lepší i než mobilní telefon, funguje vždy a nikdy nejste bez signálu, Bůh nás slyší pokaždé. Modlitbou jsou měněny nejen věci a okolnosti, ale i životy. Vždyť modlitbou jsme byli spaseni. Dalším neméně důležitým aspektem Pavlovi modlitby je, že prosí s radostí. Nejedná se o zkroušené modlitby zoufalství, ale má radost, která plyne z naděje z vyplnění Pavlových proseb. Je to modlitba s očekáváním, je to modlitba spoléhající na Boží zaslíbení, je to modlitba, která nehledí na aktuální situaci, ale na budoucí změnu. Je to modlitba s postojem vyznání víry, neboť Pavel věří v to, za co se modlí. Jak se, ale modlíme my? Věřím, že po dnešku se to změní.