Amen

Proč se naše stránky jmenují AMEN? A co to vlastně znamená?

Dospělost a nezávislost nejde dohromady

Filipským 1:25 Na to tedy spoléhám a vím, že tu ještě pobudu a spolu s vámi všemi tu zůstanu k vašemu prospěchu a radosti víry, 1:26 aby se vaše chlubení mnou rozhojnilo v Kristu Ježíši skrze můj opětovný příchod k vám.

Proč (ne)chci do nebe?

Filipským 1:22 Jestliže však pro mne život v těle znamená plodnou práci, pak nevím, co si vybrat, 1:23 neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší;1:24 ale zůstat v tomto těle je potřebnější kvůli vám.

Klíč k plodnému křesťanství

Filipským 1:22 Jestliže však pro mne život v těle znamená plodnou práci, pak nevím, co si vybrat, 1:23 neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší;1:24 ale zůstat v tomto těle je potřebnější kvůli vám.