Čtvrtou a závěrečnou fází o spoluúčasti milosti se zaměříme na produkt okolností. Pavel je vězněn, ale jeho postoj mění vězení v příležitost. Jedná se o příležitost poznat Boha, ale také o příležitost bránit a potvrzovat evangelium. Pavlův postoj, horlivost pro doktrínu a ochota položit život za pravdu evangelia se stává nejlepším apologetickým argumentem, že křesťanství je pravé a Kristus skutečný. Skutečný Pán, který je schopen křísit mrtvé. Jeho postoj je nejlepším potvrzováním evangelia a nejlepším důkazem jeho pravosti. Naše přiznání se před světem a naše přiznání se před Bohem přinášejí Kristu nevýslovnou slávu a světu usvědčení, neboť vidí, že pravda evangelia má spásnou moc a je skutečná i v našich životech.