Čistota lásky

Mnohé naše skutky obhajujeme tím, že byly učiněny “z lásky“, nicméně cíl neospravedlňuje prostředky. Máme činit zlo, aby mohlo přijít dobro? Bůh chraň! Řím 6:1,2a Což tedy díme? Snad zůstaneme v hříchu, aby se milost rozhojnila? Nikoli… Nikdo tedy nemůže říct, že jedná z lásky, pokud jeho samotné jednání je v rozporu s Biblickým názorem.

Dávám lidem lásku?

Jestliže tedy skutečně miluji nesentimentální nesobeckou láskou co asi budu druhým dávat? Mnozí lásku ani neznají, protože podle 1.Jan 4:16 …Bůh je láska… Jestliže tedy miluji druhé, tak jim budu dávat Krista, což mluví o evangelizaci, protože Bůh k nám promluvil ve svém LOGOS, ve svém slově – Bibli (a v Kristu, jenž sám je EXEGEZÍ, neboli výkladem Boha a Bůh sám). Jestliže tedy nedávám lidem Krista (a evangelium ke spáse), tak jim nedávám lásku.

Láska je rozhodnutí

Láska, jak si mnozí pletou, není pocit. Může (a měla by) se dotýkat našich emocí, ale láska dle Biblické definice je rozhodnutí. Bůh se rozhodl nás milovat za každou cenu. Jan 3:16 Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Řím 5:8 Dokazujeť pak Bůh lásky své k nám; nebo když jsme ještě hříšníci byli, Kristus umřel za nás. (hříšníky, kteří jsou v aktivním nepřátelství vuči němu) Bůh se rozhodl nás milovat, ať už jsme jakýkoliv. A jeho láska k nám se nezmění tím co uděláme nebo neuděláme.

Láska není podmínečná

Láska nemá žádných podmínek. Ano, má přání a očekávání, ale neklade si podmínky.

Láska nikdy neřekne:

Budu tě milovat, když…

Budu tě milovat, až…

Budu tě milovat, jestliže…

Budu tě milovat, pokud…

Budu tě milovat, dokud… …….

láska neklade podmínky, láska je rozhodnutí:

Budu tě milovat, i když…

Budu tě milovat, i přesto že…

Budu tě milovat, navzdory…

Budu tě milovat navěky…

Podmínka nikdy neprodukuje lásku, ale podmínka pouze potvrzuje lásku člověka k Bohu, neboli láska je aktivní. Joh 14:15 Milujete-li mne, přikázání mých ostříhejte.

Láska totiž produkuje změnu a láska motivuje.

Láska také rozhodně není pacifismus, jak si mnozí myslí, a svými hesly “make love, no war” propagují. Ale i mnozí křesťané za pojem láska skrývají svojí nezralost a nedospělost být rozhodný. Když budou být vašeho kamaráda a vy se jej nezastanete, tvrďte mu pak, že to bylo z “lásky”. Že jako správný křesťan chcete milovat přeci všechny, a nejlépe i Satana samotného, že jo? Což nevíte, že Bůh je pro trest smrti (Řím 13:4, 1Pe 2:14)? Což jste nečetli, že skutečná láska NENÍ netečná!!! Naopak, apatie je známkou lhostejnosti a o lásce nemluví.

Láska nemůže být rozvedena s pravdou

Láska nemůže být bez pravdy. Láska je totiž pravdou definována. Z “lásky” můžu někoho věznit doma, ale to není láska. Homosexuální svatby ve jménu “lásky”, nejsou láskou! Pokud nesouhlasíte tak se hádejte s Bohem, ne se mnou. Bible jasně homosexualitu odsuzuje jako hřích. Bible sama nám definuje lásku a Bible říká, že Bůh je láska. Pro mnohé může být šokující to, že ačkoliv Bůh miluje všechny lidi, přesto je pošle do pekla (pokud nepřijmou Kristovu krvavou obět za jejich hříchy). I tohle je láska, ta skutečná. Proto si raději nechme definovat lásku Biblí a ne naším břichem (emocemi a pocity), protože žít v pocitech bez pravdy je oklamání a to je to, co se stalo Satanovi. Dejme si tedy velký pozor, protože Satan poslechl své emoce raději než svatou pravdu. 1Jan 4:10 V tomť jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on miloval nás, a poslal Syna svého obět slitování za hříchy naše. Joh 14:15 Milujete-li mne, dodržujte má přikázání.

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *