A CO EVANGELIUM JIDÁŠE?

Mnoho lidí dnes má plná ústa evangelia Jidáše a používají je za důkaz o tom, že je vlastně dobře, že nikdy nevěřili Bibli a církvi. Pokud někdo něco takového řekne, tak neví vůbec o čem mluví a pokud přesto bude argumentovat nějakými fakty nebo i citací z Jidášova textu, tak převzal někde nějaké údaje, které sice mohou být pravdivé, ale pravděpodobně ne úplné a mnohdy částečně zkreslené.

A.D. 30 † JIDÁŠ IŠKARIJOTSKÝ

Mnozí ani nevědí, protože se k tomu nepodává dostatečné vysvětlení, že evangelium Jidáše nenapsal biblický Jidáš. Jidáš Iškarijotský zemřel v roce 30 po Kristu sebevražedným oběšením (Mt 27:5) a následně vyhřeznutím vnitřností po svém pádu (Skutky 1:18). Evangelium Jidáše však bylo napsáno, až někde před rokem 180 po Kristu. To znamená, že s původními evangelii nemá vůbec nic společného a je to skoro to samé, jako kdyby dnes někdo napsal nějaké další nové „evangelium“. To by s výpovědí o Kristu a jeho životu asi nemělo moc co do činění, že ano.

POLITIKA CÍRKVE

Velice populární je i tvrzení, že tehdejší ranná církev si z „politických důvodů“ nepřála, aby se určité „evangelia“ dostali do Biblického kánonu. Mnozí také tvrdí, že Biblický kánon byl sestaven z rozhodnutí a popudu jednoho člověka, Sv.Athanasia, ve čtvrtém století (367 po Kristu). Pravdou však je, že Sv.Athanasius poslal církvím v egyptě pouze doporučující dopis o používání 27 Novozákonních knih, které už dávno byly v obecném používání tehdejších církví. Varoval tím jen o výskytu mnohých dalších gnostických spisů, zvaných též evangelia, které však neměli žádné spojení s Ježíšem Kristem.

KÁNON

Samotný kánon pak byl uzavřen až v roce 397 po Kristu na církevním sněmu v Kartágu. Opět se nejednalo o rozhodnutí církve o tom, které knihy budou součástí a Bible, a které ne, jak se mnohokrát podává, ale šlo jen o uzavření kánonu již obecně přijatých biblických dokumentů z důvodu vzrůstajícího počtu heretických spisů. Právě z důvodu, aby se v pozdější době tyto neautoritativní spisy nedostali do Bible, sněm v Kartágu uzavřel Biblický kánon obsahující 27 Novozákonních knih tak jak je máme v Bibli dnes. Novozákonní kánon se formoval z období apoštolů, dále z období po-apoštolské éry a byl uzavřen samotným kánonem v roce 397 v Kartágu. Tyto knihy byli v běžném používání tehdejších církví a pro jejich úplné uzavření se používalo několik kritérií. Použiji jen několik, které potvrdí, že evangelium Jidáše není žádnou senzací, natož hrozbou pro křesťanství. Jedním z nich bylo, zda kniha je v souladu s apoštolským vyznáním víry, dalším kritériem bylo, zda spis je široce přijat a rozpoznán, a dále zda má autoritu apoštolství. Tím se myslí, zda byla tato kniha napsána samotným apoštolem, a nebo má-li alespoň autoritu apoštolství? Např. Lukáš (Ev.Lukáše, Skutky) nebyl apoštolem, nicméně byl současníkem a společníkem Pavlovým na jeho cestách a vše sepsal od očitých svědků Ježíšova života (Lk1:2). Marek byl společníkem obou apoštolů Petra a Pavla, Jakub a Juda byli nevlastní bratří pána Ježíše Krista a společníci apoštolů v ranné Jeruzalémské církvi. Ostatní pisatelé byli už samotnými apoštoli. Jak vidíme, evangelium Jidáše neprošlo již těmito třemi základními testy.

CHTĚLA CÍRKEV UMLČET HLAS EVANGELIA, KTERÉ ÚDAJNĚ JEDINÉ POCHOPILO KRISTA?

Evangelium Jidáše je gnostické učení, které nebylo církví schováno. Naopak, již Irenaeus, církevní otec, žák Polykarpa, který sám byl učedníkem Janovým, o tomto spisu píše a varuje před ním ve svých učeních “Proti Herezím”. Nebyl jediný a evangelium Jidáše bylo obecně světu dlouhou dobu známo právě ze spisů různých církevních otců, kteří před ním varovali. Přestože doposud nebylo objeveno a rozluštěno, nejedná se o žádnou “objevenou novinu”, která by přinesla “nové” světlo a “nový” výklad křesťanství, ačkoliv se o to někteří pokoušejí. Irenaeus odsoudil toto evangelium, které se dívá přátelsky na zrazení Krista a popisuje Jidáše jako učedníka, který byl vybrán jako tragický hrdina k tomu, aby Krista zradil.

HISTORIE EVANGELIA JIDÁŠE

Nakonec se podívejme na nějaká data ohledně tohoto dokumentu:

Rok 30 po Kristu – Jidáš Iškariotský zemřel

Rok 180 po Kristu – Evangelium Jidáše napsáno

Rok 220 – 340 po Kristu – Evangelium Jidáše kopírováno

Rok 1970 po Kristu – Evangelium Jidáše objeveno

Rok 2006 po Kristu – Evangelium Jidáše obnoveno a přeloženo

Gospel of Judas

243 Comments

 1. Pingback: الجامعات الخاصة فى مصر

 2. Pingback: Business leadership training in Egypt

 3. Pingback: Application deadlines for future university

 4. Pingback: الطبيعة المتعددة التخصصات

 5. Pingback: Pharmacognos

 6. Pingback: Pediatric Dentistry

 7. Pingback: Oral Surgery

 8. Pingback: قسم تقويم الأسنان وطب الاسنان

 9. Pingback: withdrawal from the semester

 10. Pingback: education

 11. Pingback: economic reform

 12. Pingback: التعليم المستمر حول اللثة

 13. Pingback: https://www.kooky.domains/post/decentralized-web3-domains

 14. Pingback: https://www.kooky.domains/post/what-is-web3

 15. Pingback: https://www.kooky.domains/post/greater-autonomy-and-control-with-web3-domains

 16. Pingback: Distinguished graduate

 17. Pingback: Sustainable development in Finance

 18. Pingback: درجات البكالوريوس في الموارد البشرية

 19. Pingback: Social Media Program

 20. Pingback: fue

 21. Pingback: رسالة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

 22. Pingback: كم نسبة القبول في كلية الصيدلة

 23. Pingback: الممارسة الصيدلانية والصيدلة السريرية

 24. Pingback: ملاحظة ترحيب لكلية الصيدلة

 25. Pingback: Structural Engineering and Construction Management

 26. Pingback: Leadership and Service

 27. Pingback: ما هو افضل قسم في كلية الهندسة

 28. Pingback: Course Add/Drop Policy

 29. Pingback: computer science department

 30. Pingback: New Arteries for Comprehensive Development

 31. Pingback: best university in egypt

 32. Pingback: faculty of dental

 33. Pingback: MBA degree Cairo

 34. Pingback: العقاقير

 35. Pingback: الكيمياء التحليلية الصيدلانية

 36. Pingback: قبول الطلاب الدوليين في جامعة المستقبل

 37. Pingback: متطلبات القبول لجامعة المستقبل

 38. Pingback: Admission requirements for future university

 39. Pingback: Maillot de football

 40. Pingback: Maillot de football

 41. Pingback: Maillot de football

 42. Pingback: Maillot de football

 43. Pingback: Maillot de football

 44. Pingback: Maillot de football

 45. Pingback: Maillot de football

 46. Pingback: Maillot de football

 47. Pingback: Maillot de football

 48. Pingback: Maillot de football

 49. Pingback: Maillot de football

 50. Pingback: Maillot de football

 51. Pingback: Maillot de football

 52. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 53. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 54. Pingback: controsoffitto led soggiorno

 55. Pingback: parcours du combattant

 56. Pingback: squat avec barre

 57. Pingback: pull-up.

 58. Pingback: kerassentials

 59. Pingback: Fiverr Earn

 60. Pingback: Fiverr Earn

 61. Pingback: Fiverr Earn

 62. Pingback: Fiverr Earn

 63. Pingback: fiverrearn.com

 64. Pingback: fiverrearn.com

 65. Pingback: fiverrearn.com

 66. Pingback: fiverrearn.com

 67. Pingback: Advance-Esthetic LLC

 68. Pingback: Advance-Esthetic LLC

 69. Pingback: Advance-Esthetic LLC

 70. Pingback: fiverrearn.com

 71. Pingback: fiverrearn.com

 72. Pingback: fiverrearn.com

 73. Pingback: redboost mediprime

 74. Pingback: shipping broker

 75. Pingback: quietum plus buy

 76. Pingback: endopump mediprime

 77. Pingback: frenchies in houston

 78. Pingback: austin frenchie

 79. Pingback: clothing manufacturer

 80. Pingback: fiverrearn.com

 81. Pingback: clima hoy

 82. Pingback: fiverrearn.com

 83. Pingback: french bulldog

 84. Pingback: micro french bulldog

 85. Pingback: french bulldog puppies texas

 86. Pingback: bernedoodle dog

 87. Pingback: aussiechon puppies for sale

 88. Pingback: bernedoodle

 89. Pingback: vacation rental isla mujeres

 90. Pingback: seo in Canada

 91. Pingback: YouTube SEO

 92. Pingback: Piano Disposal and Recycling

 93. Pingback: Safe Piano Removal

 94. Pingback: Short-term Piano Storage

 95. Pingback: Private universities in Egypt

 96. Pingback: Best university in Egypt

 97. Pingback: Top university in Egypt

 98. Pingback: Best university in Egypt

 99. Pingback: Private universities in Egypt

 100. Pingback: isla mujeres golf cart rental

 101. Pingback: french bulldog puppies for sale

 102. Pingback: mini french bulldog for sale

 103. Pingback: french bulldog adoption

 104. Pingback: french bulldog adoption

 105. Pingback: french bulldog adoption

 106. Pingback: chocolate fawn french bulldog

 107. Pingback: french bulldog blue sable

 108. Pingback: micro blue french bulldog

 109. Pingback: french bulldog puppy for sale

 110. Pingback: blockchain

 111. Pingback: sorority jewelry

 112. Pingback: teacup frenchies for sale

 113. Pingback: bewerto

 114. Pingback: hawaii weather kauai

 115. Pingback: micro frenchies

 116. Pingback: Phone repair Orange County

 117. Pingback: mail in cell phone repair

 118. Pingback: french bulldog puppy for sale in texas

 119. Pingback: Personalised bracelet

 120. Pingback: Samsung phone

 121. Pingback: best budget phones

 122. Pingback: future university

 123. Pingback: future university

 124. Pingback: future university

 125. Pingback: future university

 126. Pingback: future university

 127. Pingback: future university

 128. Pingback: future university

 129. Pingback: future university

 130. Pingback: french bulldogs houston for sale

 131. Pingback: delta gamma necklace

 132. Pingback: golf cart rentals isla mujeres

 133. Pingback: seo company johannesburg

 134. Pingback: seo services vancouver

 135. Pingback: bulldog frenchie puppies

 136. Pingback: Fiverr.Com

 137. Pingback: Fiverr.Com

 138. Pingback: grey bulldog

 139. Pingback: blue frenchie

 140. Pingback: best university Egypt

 141. Pingback: golf cart rental isla mujeres

 142. Pingback: french bulldog

 143. Pingback: renting golf cart isla mujeres

 144. Pingback: golf cart rental in isla mujeres

 145. Pingback: Continuous improvement

 146. Pingback: french bulldog for sale dallas

 147. Pingback: Piano maintenance

 148. Pingback: FUE

 149. Pingback: FUE

 150. Pingback: FUE

 151. Pingback: FUE

 152. Pingback: FUE

 153. Pingback: Furniture handling

 154. Pingback: Discreet moving

 155. Pingback: Packing services

 156. Pingback: pcfinancial ca activate card

 157. Pingback: Classic Books 500

 158. Pingback: FiverrEarn

 159. Pingback: FiverrEarn

 160. Pingback: FiverrEarn

 161. Pingback: Sell Unwanted items online

 162. Pingback: FiverrEarn

 163. Pingback: FiverrEarn

 164. Pingback: Coach

 165. Pingback: FiverrEarn

 166. Pingback: FiverrEarn

 167. Pingback: FiverrEarn

 168. Pingback: FiverrEarn

 169. Pingback: Australia Porn Stars

 170. Pingback: Pupuk Anorganik terbaik dan terpercaya melalui pupukanorganik.com

 171. Pingback: Pupuk Anorganik terpercaya dan terbaik melalui pupukanorganik.com

 172. Pingback: partners

 173. Pingback: collagen supplements

 174. Pingback: amiclear supplement

 175. Pingback: kerassentials reviews

 176. Pingback: ikaria lean belly juice official

 177. Pingback: glucoberry supplement

 178. Pingback: biorestore complete official site

 179. Pingback: Governance

 180. Pingback: STUDY ABROAD CONSULTANTS THRISSUR

 181. Pingback: STUDY ABROAD CONSULTANT IN TRIVANDRUM

 182. Pingback: flowforce max official website

 183. Pingback: neuro rise

 184. Pingback: french bulldog for sale

 185. Pingback: Tips

 186. Pingback: FiverrEarn

 187. Pingback: FiverrEarn

 188. Pingback: FiverrEarn

 189. Pingback: FiverrEarn

 190. Pingback: FiverrEarn

 191. Pingback: live sex cams

 192. Pingback: live sex cams

 193. Pingback: live sex cams

 194. Pingback: live sex cams

 195. Pingback: FiverrEarn

 196. Pingback: FiverrEarn

 197. Pingback: FiverrEarn

 198. Pingback: FiverrEarn

 199. Pingback: FiverrEarn

 200. Pingback: FiverrEarn

 201. Pingback: FiverrEarn

 202. Pingback: FiverrEarn

 203. Pingback: FiverrEarn

 204. Pingback: FiverrEarn

 205. Pingback: FiverrEarn

 206. Pingback: FiverrEarn

 207. Pingback: FiverrEarn

 208. Pingback: FiverrEarn

 209. Pingback: FiverrEarn

 210. Pingback: FiverrEarn

 211. Pingback: FiverrEarn

 212. Pingback: FiverrEarn

 213. Pingback: FiverrEarn

 214. Pingback: FiverrEarn

 215. Pingback: FiverrEarn

 216. Pingback: Queen Arwa University

 217. Pingback: FiverrEarn

 218. Pingback: FiverrEarn

 219. Pingback: FiverrEarn

 220. Pingback: FiverrEarn

 221. Pingback: Cooking

 222. Pingback: Lightroom Presets

 223. Pingback: street preset lightroom

 224. Pingback: seo company tampa

 225. Pingback: seo company orlando

 226. Pingback: affiliate marketing

 227. Pingback: Slot Online

 228. Pingback: Slot Server Thailand

 229. Pingback: Scientific Research

 230. Pingback: Deliverance from demons

 231. Pingback: Kampus Islam Terbaik

 232. Pingback: FiverrEarn

 233. Pingback: FiverrEarn

 234. Pingback: FiverrEarn

 235. Pingback: FiverrEarn

 236. Pingback: FiverrEarn

 237. Pingback: Generator Repair Sheffield

 238. Pingback: slimming tea scam or legit

 239. Pingback: cheap sex cams

 240. Pingback: fullersears.com

 241. Pingback: fullersears.com

 242. Pingback: fullersears.com

 243. Pingback: canine probiotics

Comments are closed.