Mat 16:21-23 A od té chvíle počal Ježíš oznamovati učedlníkům svým, že musí jíti do Jeruzaléma, a mnoho trpěti od starších a předních kněží a od zákonníků, a zabit býti, a třetího dne z mrtvých vstáti. I odved ho Petr na stranu, počal mu přimlouvati, řka: Odstup to od tebe, Pane, nestaneť se tobě toho. Kterýžto obrátiv se (Ježíš), řekl Petrovi: Jdiž za mnou, satane, ku pohoršení jsi mi; nebo nechápáš těch věcí, kteréž jsou Boží, ale kteréž jsou lidské. Petr se chtěl vyhnout Kříži a dokonce k tomu nabádal i samotného Ježíše. Vše lidské bez Boha, nebo ještě přesněji bez Kříže, je Satanské (viz. Mat16:23). Musíme být tedy na pozoru, abychom se i my sami jednoho dne nechtěli vyhnout Kříži. A právě tento Satanův duh se často vkrádá v poslední době do křesťanství. „Moderním“ prvkem v soudobém křesťanství je v mnoha církvích duh, který upřednostňuje „pohodlné“ křesťanství bez výzev, bez usvědčení, bez evangelizací a misií, bez učednictví a bez Kříže, a propaguje pouze ono „pohodlné církevnictví“. Ani to nechci nazývat křesťanstvím, neboť s Kristem a Jeho Křížem to má (kromě samotné spásy) málo co společného. Mnozí by rádi otupily ostří meče Božího Slova jen pro to, aby jejich poselství byla více přijatelná.

Usvědčující kázání v takových společenstvích nejsou již tak populární a vymluvili se z nich tím, že hlas Ducha Svatého nazývají manipulací. Je totiž pohodlné se vymluvit na to, že jsem byl z kazatelny manipulován, pokud se pravda stane nepohodlná mému pohodlnému tělu. Systém Biblické víry se pak začne nazývat nejasným. Vždyť není přeci tak jednoznačně jasné, co která pasáž písma znamená, a tak budeme milovat (sentimentálně) a objímat každého, vždyť přeci to hlavní o co jde je „láska“ (opět sentimentální). Sám Petr ve jménu „lásky“ bránil Kristu na Kříž. Kříž je však konec všeho lidského (přirozeného) a začátek něčeho božského (nadpřirozeného). Vše co je lidské má limit – naše já. Vše co je božské je bez limitu, neboť naše já umřelo na Kříži. A hlavně skutečná láska je zjevena právě skrze Kříž, a nikdy ne bez něj. Jan 3:16 Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal (Kříž), aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Kříž je darem milosti a je také tím jediným zaopatřením pro naše životy. Odmítáním Kříže odmítáme boží milost a obracíme se buďto k zákonictví, a nebo k bezzákonosti. Snaha udržet si život a milování toho lidského bez Kříže vede ke ztrátě života. Jeho ztráta u Kříže paradoxně naopak život přináší. Pane, chraň nás od pohodlného (tělu přizpůsobeného) křesťanství a uč nás milovat skutečnou láskou – láskou Kříže. Mat 16:25 Nebo kdož by chtěl duši svou zachovati, ztratíť ji; kdož by pak ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.

190 Comments

 1. Pingback: Lincoln Georgis

 2. Pingback: Leandro Farland

 3. Pingback: Madelyn Monroe MILF

 4. Pingback: Lila Lovely Thanksgiving

 5. Pingback: MILF City

 6. Pingback: buy-premium-domains

 7. Pingback: Assignment Writing

 8. Pingback: Assignment Help Online

 9. Pingback: World No 1 Assignment Help Company

 10. Pingback: pure organic calendula

 11. Pingback: organic moisturizer for feet

 12. Pingback: valentine gift

 13. Pingback: valentines gift

 14. Pingback: Click Here

 15. Pingback: Click Here

 16. Pingback: Click Here

 17. Pingback: Click Here

 18. Pingback: Click Here

 19. Pingback: Click Here

 20. Pingback: Click Here

 21. Pingback: Click Here

 22. Pingback: Click Here

 23. Pingback: Click Here

 24. Pingback: Click Here

 25. Pingback: Click Here

 26. Pingback: Click Here

 27. Pingback: Click Here

 28. Pingback: Click Here

 29. Pingback: Click Here

 30. Pingback: Click Here

 31. Pingback: Click Here

 32. Pingback: Click Here

 33. Pingback: Click Here

 34. Pingback: no code robotics

 35. Pingback: spaceros

 36. Pingback: no code robotics

 37. Pingback: Click Here

 38. Pingback: Click Here

 39. Pingback: Reputation Defenders

 40. Pingback: Reputation Defenders

 41. Pingback: Click Here

 42. Pingback: Click Here

 43. Pingback: Click Here

 44. Pingback: Click Here

 45. Pingback: Click Here

 46. Pingback: Click Here

 47. Pingback: Click Here

 48. Pingback: Click Here

 49. Pingback: Click Here

 50. Pingback: Click Here

 51. Pingback: Click Here

 52. Pingback: Click Here

 53. Pingback: Click Here

 54. Pingback: Click Here

 55. Pingback: grand rapids dentist

 56. Pingback: grand rapids same day crowns

 57. Pingback: Click Here

 58. Pingback: Visit Our Website

 59. Pingback: Click Here

 60. Pingback: https://gquery.org/

 61. Pingback: Click Here

 62. Pingback: Click Here

 63. Pingback: Click Here

 64. Pingback: Click Here

 65. Pingback: Click Here

 66. Pingback: 라이브카지노사이트

 67. Pingback: Click Here

 68. Pingback: Click Here

 69. Pingback: Click Here

 70. Pingback: Click Here

 71. Pingback: Click Here

 72. Pingback: Referral Program

 73. Pingback: Click Here

 74. Pingback: Click Here

 75. Pingback: Click Here

 76. Pingback: Click Here

 77. Pingback: Click Here

 78. Pingback: Click Here

 79. Pingback: Click Here

 80. Pingback: Click Here

 81. Pingback: Click Here

 82. Pingback: Click Here

 83. Pingback: Click Here

 84. Pingback: Click Here

 85. Pingback: Click Here

 86. Pingback: Click Here

 87. Pingback: Click Here

 88. Pingback: 최고의 온라인 카지노

 89. Pingback: 라이브 딜러 카지노

 90. Pingback: best-domain-broker

 91. Pingback: domain-names

 92. Pingback: limited company setup

 93. Pingback: comic Leggings

 94. Pingback: start a business

 95. Pingback: Google reviews

 96. Pingback: Becoming Porn star

 97. Pingback: reputation defenders

 98. Pingback: 2023 Books

 99. Pingback: funeral director

 100. Pingback: obituary

 101. Pingback: obituaries

 102. Pingback: IRA Empire

 103. Pingback: football betting predictor

 104. Pingback: Chirurgie esthétique Tunisie

 105. Pingback: Chirurgie Tunisie

 106. Pingback: Chirurgiens esthétique Tunisie

 107. Pingback: National Chi Nan University

 108. Pingback: What is undergraduate studies program future university in egypt

 109. Pingback: Electronic research capability

 110. Pingback: Higher education

 111. Pingback: Strategic alliances

 112. Pingback: Course Load

 113. Pingback: Get in Touch with Faculty of business administration

 114. Pingback: منح ماجستير إدارة الأعمال في مصر

 115. Pingback: الخدمة المجتمعية

 116. Pingback: ما هو افضل تخصص في ادارة الاعمال

 117. Pingback: What can you do with an economics and political science degree

 118. Pingback: كم كلية سياسة واقتصاد في مصر

 119. Pingback: fue

 120. Pingback: مقالات محكمة

 121. Pingback: الحياة والتدريب من أجل التنمية

 122. Pingback: Get in Touch with Faculty of pharmacy

 123. Pingback: faculty of pharmacy

 124. Pingback: Cosmetic Dentistry

 125. Pingback: Requirements for dental master's degree programs

 126. Pingback: قسم التركيبات السنية

 127. Pingback: Fculty of Oral and Dental Medicine

 128. Pingback: students with a GPA less than 2.0

 129. Pingback: engineering curriculum

 130. Pingback: الابتكار الأكاديمي

 131. Pingback: البرامج الاكاديمية بكلية الهندسة

 132. Pingback: High-Demand Computer Science Jobs

 133. Pingback: department of Digital Media Technology

 134. Pingback: Data Science

 135. Pingback: computer science internships

 136. Pingback: Protocol

 137. Pingback: Petroleum Engineering

 138. Pingback: Chairman of the Board of Trustees

 139. Pingback: best university in egypt

 140. Pingback: future unversity in egypt news

 141. Pingback: fue

 142. Pingback: ranking

 143. Pingback: future university

 144. Pingback: Faculty of dentistry

 145. Pingback: fue

 146. Pingback: Career services

 147. Pingback: دورات زراعة الأسنان

 148. Pingback: the best postgrad study in Egypt

 149. Pingback: ما هي الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

 150. Pingback: التقديم جامعة المستقبل في مصر

 151. Pingback: ما هي افضل الكليات الخاصه

 152. Pingback: قبول الطلاب الدوليين في جامعة المستقبل

 153. Pingback: ماجستير في إدارة الأعمال

 154. Pingback: قسم الكيمياء الصيدلانية

 155. Pingback: Spectrophotometer

 156. Pingback: Dental clinic

 157. Pingback: Biochemistry

 158. Pingback: preparing young engineers qualified to work

 159. Pingback: artificial intelligence

 160. Pingback: Dental Residency Programs

 161. Pingback: Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology

 162. Pingback: https://www.kooky.domains/post/web3-domain-name-registration-how-to-get-started

 163. Pingback: https://www.kooky.domains/post/increased-security-measures-with-web3-domains

 164. Pingback: https://www.kooky.domains/post/the-security-advantages-of-web3-domains-for-businesses

 165. Pingback: Global economy curriculum

 166. Pingback: وظائف خريجي ماجستير إدارة الأعمال في مصر

 167. Pingback: What is the most important goal of political science

 168. Pingback: تطوير الحياة المهنية

 169. Pingback: Clinical Skills in Dentistry

 170. Pingback: Building Strong Partnerships with Industry

 171. Pingback: top 100 universities in Times Higher education Arab region ranked

 172. Pingback: awarding joint degrees

 173. Pingback: Get in Touch with future university in egypt

 174. Pingback: خطابات توصية لجامعة المستقبل

 175. Pingback: Maillot de football

 176. Pingback: Maillot de football

 177. Pingback: Maillot de football

 178. Pingback: Maillot de football

 179. Pingback: Maillot de football

 180. Pingback: Maillot de football

 181. Pingback: Maillot de football

 182. Pingback: Maillot de football

 183. Pingback: Maillot de football

 184. Pingback: Maillot de football

 185. Pingback: Maillot de football

 186. Pingback: Maillot de football

 187. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 188. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 189. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 190. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

Comments are closed.