Život a nejvýznamější spisy

Narozen na Uherskobrodsku, přesné určení místa je dosud předmětem komeniologického bádání.

Po studiích na bratrské škole v Přerově a německých evangelických školách byl r. 1616 vysvěcen na kněze. R. 1618 se ujal řízení bratrského sboru ve Fulneku, kde ho také zastihla porážka českého stavovského povstání. Po bitvě na Bílé hoře se musel jako bratrský kněz skrývat. Současně ho postihlo i osobní neštěstí, zemřela mu žena a dvě děti. V této těžké situaci napsal na sklonku roku 1623 "Labyrint světa a ráj srdce", alegorické dílo společenské kritiky.
R. 1628 opustil definitivně vlast a odešel do exilu do polského Lešna. Působil tam s několikerým přerušením do r. 1656 jako učitel a pak rektor bratrského gymnázia, sekretářa archivář, od r. 1648 jako biskup Jednoty bratrské.
Napsal řadu pedagogických děl. Ve "Velké didaktice" (Didaktika magna), vypracoval ucelený systém školské soustavy. Vydal zdei první verzi učebnice latiny Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků otevřené), dílo, jež mu k jeho překvapení získalo světovou proslulost.
Začal tady promýšlet svůj celoživotní projekt: sjednocení veškerého lidského vědění a vytvoření všemoudrosti (pansofia) a na tomto základě reformovat život celé lidské společnosti. Současně se stal jako uznávaný učenec jedním z politických mluvčích pobělohorské emigrace. Po pobytu v Anglii (1641 – 42) se snažil v tehdy švédském Elblagu dosáhnout zákroku protestantské Evropy ve prospěch české reformace (1642 – 48). Vestfálský mír (1648) znamenal konec těchto nadějí. To a smrt druhé manželky vyvolalo u Komenského silné pocity zklamání a beznaděje, vyjádřené ve spise "Kšaft umírající matky Jednoty bratrské". R. 1650 odjel na pozvání sedmihradských knížat Rákoczi do Blatného Potoka, kde se pokusil v praxi uskutečnit svůj program školské reformy a otevřel zde první pansofickou školu. Během čtyřletého pobytu napsal i několik dalších pedagogických spisů a politických traktátů ("Methodus linguarum novissima" – Nejnovější metoda jazyků, " Orbis sensualium pictus" – Svět v obrazech, "Schola ludus"- Škola hrou; "Gentis felicitas" – Štěstí národa,"Sermo secretus Nathanis ad Davidem" – Tajná řeč Nathana k Davidovi).
Po vypálení Lešna v dubnu 1656, při kterém znovu ztratil celou knihovnu, většinu svých rukopisů (včetně velkého slovníku českého jazyka a rukopisu "De rerum humanarum emendatione consultatio catholica" – Obecné porady o nápravě věcí lidských) i svého majetku, se uchýlil do Amsterdamu.
Zde vyvrcholila Komenského vědecká a literární činnost. Vydal takřka 62 spisů. Nejvýznamnějším výsledkem těchto plodných let je sedmidílná "Obecná porada o nápravě věcí lidských", zabývající se koncepcí reformy lidské společnosti. Vydával texty proroctví (revelace) Kryštofa Kottera, Mikuláše Drabíka a Kristiny Poniatowské ("Lux in tenebris" Světlo v temnotách, "Lux e tenebris" – Světlo z temnot), jejichž účel byl nejen náboženský, ale hlavně politický a psychologický. Tato část komeniologického bádání není zdaleka uzavřena. Obsahem svého životního díla se právem řadí mezi největší postavy českých dějin.
Zemřel v Amsterdamu, pochován je v Naardenu v Nizozemí.

článek budeme rozšiřovat

396 Comments

 1. Pingback: Leandro Farland

 2. Pingback: Lincoln Georgis

 3. Pingback: Cory Chase MILFCity

 4. Pingback: MILF City

 5. Pingback: Lila Lovely Thanksgiving

 6. Pingback: cheap-premium-domains

 7. Pingback: Cheap Assignment Help

 8. Pingback: College Assignment Help

 9. Pingback: Assignment Provider

 10. Pingback: Write my essay

 11. Pingback: valentine gift

 12. Pingback: organic scar

 13. Pingback: Click Here

 14. Pingback: Click Here

 15. Pingback: Click Here

 16. Pingback: Click Here

 17. Pingback: Click Here

 18. Pingback: Click Here

 19. Pingback: Click Here

 20. Pingback: Click Here

 21. Pingback: Click Here

 22. Pingback: Click Here

 23. Pingback: Click Here

 24. Pingback: Click Here

 25. Pingback: Click Here

 26. Pingback: Click Here

 27. Pingback: Click Here

 28. Pingback: Click Here

 29. Pingback: Click Here

 30. Pingback: Click Here

 31. Pingback: Click Here

 32. Pingback: robots remote control

 33. Pingback: Click Here

 34. Pingback: Space ROS

 35. Pingback: robots remote control

 36. Pingback: Click Here

 37. Pingback: Reputation Defenders

 38. Pingback: Reputation Defenders

 39. Pingback: Reputation Defenders

 40. Pingback: Click Here

 41. Pingback: Click Here

 42. Pingback: Click Here

 43. Pingback: Click Here

 44. Pingback: Click Here

 45. Pingback: Click Here

 46. Pingback: Click Here

 47. Pingback: Click Here

 48. Pingback: Click Here

 49. Pingback: Click Here

 50. Pingback: Click Here

 51. Pingback: Click Here

 52. Pingback: Click Here

 53. Pingback: Click Here

 54. Pingback: Click Here

 55. Pingback: grand rapids dentist

 56. Pingback: Click Here

 57. Pingback: grand rapids same day crowns

 58. Pingback: Security Services

 59. Pingback: Click Here

 60. Pingback: https://gquery.org/

 61. Pingback: Click Here

 62. Pingback: Click Here

 63. Pingback: Click Here

 64. Pingback: Click Here

 65. Pingback: Click Here

 66. Pingback: Click Here

 67. Pingback: Click Here

 68. Pingback: Click Here

 69. Pingback: Click Here

 70. Pingback: Click Here

 71. Pingback: Click Here

 72. Pingback: Click Here

 73. Pingback: Click Here

 74. Pingback: Click Here

 75. Pingback: earn karo

 76. Pingback: Click Here

 77. Pingback: Click Here

 78. Pingback: Click Here

 79. Pingback: Click Here

 80. Pingback: Click Here

 81. Pingback: Click Here

 82. Pingback: Click Here

 83. Pingback: Click Here

 84. Pingback: Click Here

 85. Pingback: Click Here

 86. Pingback: Click Here

 87. Pingback: Click Here

 88. Pingback: Click Here

 89. Pingback: 온라인 슬롯 머신

 90. Pingback: 최고 등급 카지노 사이트

 91. Pingback: premium-domains-list

 92. Pingback: domain

 93. Pingback: how to choose a cardano stake pool

 94. Pingback: best business blogs

 95. Pingback: Google reviews

 96. Pingback: Australia Porn Stars

 97. Pingback: reputation defenders

 98. Pingback: 2023 Books

 99. Pingback: rip

 100. Pingback: deceased

 101. Pingback: dead people

 102. Pingback: find a grave

 103. Pingback: death

 104. Pingback: IRA Empire

 105. Pingback: football betting systems

 106. Pingback: Chirurgie Tunisie

 107. Pingback: Chirurgiens esthétique Tunisie

 108. Pingback: Chirurgiens esthétique Tunisie

 109. Pingback: National Chi Nan University

 110. Pingback: University education standards

 111. Pingback: Course registration at future university in egypt

 112. Pingback: best university egypt

 113. Pingback: Accredited faculties

 114. Pingback: Continuing education

 115. Pingback: الجامعات الخاصة فى مصر

 116. Pingback: Career opportunities

 117. Pingback: Business administration program Egypt

 118. Pingback: Supportive learning environment

 119. Pingback: fue contact

 120. Pingback: جامعة المستقبل في مصر

 121. Pingback: ما هي أهداف العلوم السياسية

 122. Pingback: Higher education in public administration

 123. Pingback: افضل كلية سياسة في مصر

 124. Pingback: الإعلام السياسي

 125. Pingback: vision faculty of economics and political science

 126. Pingback: فرص العمل لكلية الصيدلة

 127. Pingback: ما هي مميزات كلية الصيدلة

 128. Pingback: قسم تقويم الأسنان وطب الاسنان

 129. Pingback: طب الفم والأسنان

 130. Pingback: Restorative dentistry

 131. Pingback: Location Faculty of Oral and Dental Medicine

 132. Pingback: مستشفي اسنان القاهرة الجديدة

 133. Pingback: attendance and absence

 134. Pingback: التخصصات الهندسية

 135. Pingback: admission requirements for the College of Engineering

 136. Pingback: Biomedical Engineering

 137. Pingback: Research Advancement

 138. Pingback: Entrepreneurship Opportunities

 139. Pingback: Online Computer Science Degrees

 140. Pingback: FCIT Future University Egypt

 141. Pingback: Diversity and inclusion

 142. Pingback: higher education institutions

 143. Pingback: Faculty of Engineering & Technology

 144. Pingback: fue

 145. Pingback: Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology

 146. Pingback: دورات ماجستير إدارة الأعمال في مصر

 147. Pingback: Microbiology and Immunology

 148. Pingback: التدريب على علاج جذور الأسنان

 149. Pingback: Application fee for future university

 150. Pingback: Undergraduate programs at future university

 151. Pingback: Undergraduate programs at future university

 152. Pingback: برنامج نظم المعلومات الإدارية

 153. Pingback: Application fee for future university

 154. Pingback: Apply now to future university in egypt

 155. Pingback: Pharmacy's Diploma

 156. Pingback: Requirements for dental master's degree programs

 157. Pingback: Pharmacognos

 158. Pingback: https://www.kooky.domains/post/greater-autonomy-and-control-with-web3-domains

 159. Pingback: https://www.kooky.domains/post/what-are-web3-domains-and-why-should-you-invest-in-them

 160. Pingback: https://www.kooky.domains/post/why-do-i-need-a-wallet-to-use-web3-domains

 161. Pingback: Transparency and credibility

 162. Pingback: politics and economics

 163. Pingback: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

 164. Pingback: Social Activities for pharmacy students at future university

 165. Pingback: prosthodontics department

 166. Pingback: future unversity in egypt news

 167. Pingback: top university in egypt

 168. Pingback: افضل جامعة لدراسة ادارة الاعمال

 169. Pingback: Application deadlines for future university

 170. Pingback: Maillot de football

 171. Pingback: Maillot de football

 172. Pingback: Maillot de football

 173. Pingback: Maillot de football

 174. Pingback: Maillot de football

 175. Pingback: Maillot de football

 176. Pingback: Maillot de football

 177. Pingback: Maillot de football

 178. Pingback: Maillot de football

 179. Pingback: Maillot de football

 180. Pingback: Maillot de football

 181. Pingback: Maillot de football

 182. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 183. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 184. Pingback: strip led per scale interne

 185. Pingback: butterfly musculation

 186. Pingback: machine pectoraux

 187. Pingback: tomate musculation

 188. Pingback: Fiverr Earn

 189. Pingback: Fiverr Earn

 190. Pingback: Fiverr Earn

 191. Pingback: Fiverr Earn

 192. Pingback: Fiverr Earn

 193. Pingback: fiverrearn.com

 194. Pingback: fiverrearn.com

 195. Pingback: fiverrearn.com

 196. Pingback: fiverrearn.com

 197. Pingback: cara daftar sdn bhd murah online ssm

 198. Pingback: livpure mediprime

 199. Pingback: freight class calculator

 200. Pingback: hair loss treatment

 201. Pingback: puppies french bulldog

 202. Pingback: fiverrearn.com

 203. Pingback: male french bulldog

 204. Pingback: lilac merle french bulldog

 205. Pingback: merle french bulldog for sale

 206. Pingback: exotic bully lifespan

 207. Pingback: chiweenie

 208. Pingback: designer dogs kennel club

 209. Pingback: bernedoodle diet

 210. Pingback: golden doodle registration

 211. Pingback: seo in Saudi Arabia

 212. Pingback: Safe Piano Removal

 213. Pingback: Piano Relocation Experts

 214. Pingback: Top university in Egypt

 215. Pingback: Private universities in Egypt

 216. Pingback: Best university in Egypt

 217. Pingback: Private universities in Egypt

 218. Pingback: Top university in Egypt

 219. Pingback: Private universities in Egypt

 220. Pingback: best restaurants isla mujeres

 221. Pingback: merle french bulldog

 222. Pingback: french bulldog adoption

 223. Pingback: rescue french bulldog

 224. Pingback: greek sorority jewelry

 225. Pingback: micro frenchie for sale

 226. Pingback: mobile phone repair Tustin

 227. Pingback: we buy broken phones

 228. Pingback: french bulldog texas for sale

 229. Pingback: Personalised bracelet

 230. Pingback: future university

 231. Pingback: future university

 232. Pingback: renting golf cart isla mujeres

 233. Pingback: renting golf cart isla mujeres

 234. Pingback: aries medallion

 235. Pingback: multisbo slot

 236. Pingback: rent golf cart isla mujeres

 237. Pingback: seo company johannesburg

 238. Pingback: seo company temecula

 239. Pingback: frenchie puppies

 240. Pingback: Fiverr.Com

 241. Pingback: Fiverr.Com

 242. Pingback: colors of french bulldog

 243. Pingback: best university Egypt

 244. Pingback: french bulldog

 245. Pingback: golf cart rental isla mujeres

 246. Pingback: transportation from cancun to isla mujeres

 247. Pingback: lean manufacturing

 248. Pingback: Warranty

 249. Pingback: Piano moving and storage

 250. Pingback: Piano trade-in and upgrade

 251. Pingback: Piano storage solutions

 252. Pingback: FUE

 253. Pingback: FUE

 254. Pingback: Packing materials

 255. Pingback: House moving

 256. Pingback: Interstate moving

 257. Pingback: Top business degrees in Egypt

 258. Pingback: FiverrEarn

 259. Pingback: FiverrEarn

 260. Pingback: FiverrEarn

 261. Pingback: Fiverr.Com

 262. Pingback: FiverrEarn

 263. Pingback: Media

 264. Pingback: Speaker

 265. Pingback: FiverrEarn

 266. Pingback: FiverrEarn

 267. Pingback: FiverrEarn

 268. Pingback: FiverrEarn

 269. Pingback: FiverrEarn

 270. Pingback: FiverrEarn

 271. Pingback: FiverrEarn

 272. Pingback: Pupuk Anorganik terpercaya dan terbaik melalui pupukanorganik.com

 273. Pingback: Pupuk Organik terpercaya dan terbaik di pupukanorganik.com

 274. Pingback: pupuk anorganik cair

 275. Pingback: Unique Design Apparel/Clothing

 276. Pingback: partners

 277. Pingback: dental health supplements

 278. Pingback: pureneuro reviews

 279. Pingback: revival tonic supplement

 280. Pingback: supplement for dog

 281. Pingback: Study Abroad Consultants in Kerala

 282. Pingback: collagen supplements

 283. Pingback: cortexi

 284. Pingback: frenchie stud

 285. Pingback: french bulldog breeder

 286. Pingback: Sport analysis

 287. Pingback: FiverrEarn

 288. Pingback: FiverrEarn

 289. Pingback: FiverrEarn

 290. Pingback: FiverrEarn

 291. Pingback: live sex cams

 292. Pingback: live sex cams

 293. Pingback: live sex cams

 294. Pingback: live sex cams

 295. Pingback: FiverrEarn

 296. Pingback: FiverrEarn

 297. Pingback: FiverrEarn

 298. Pingback: FiverrEarn

 299. Pingback: FiverrEarn

 300. Pingback: FiverrEarn

 301. Pingback: FiverrEarn

 302. Pingback: FiverrEarn

 303. Pingback: FiverrEarn

 304. Pingback: french bulldogs for sale texas

 305. Pingback: FiverrEarn

 306. Pingback: FiverrEarn

 307. Pingback: FiverrEarn

 308. Pingback: FiverrEarn

 309. Pingback: FiverrEarn

 310. Pingback: FiverrEarn

 311. Pingback: FiverrEarn

 312. Pingback: FiverrEarn

 313. Pingback: FiverrEarn

 314. Pingback: FiverrEarn

 315. Pingback: FiverrEarn

 316. Pingback: FiverrEarn

 317. Pingback: FiverrEarn

 318. Pingback: FiverrEarn

 319. Pingback: FiverrEarn

 320. Pingback: Best University in Yemen

 321. Pingback: FiverrEarn

 322. Pingback: FiverrEarn

 323. Pingback: FiverrEarn

 324. Pingback: FiverrEarn

 325. Pingback: FiverrEarn

 326. Pingback: Farm

 327. Pingback: winter Lightroom presets

 328. Pingback: wix login

 329. Pingback: seo company johannesburg

 330. Pingback: gifts

 331. Pingback: pharmacy

 332. Pingback: Slot Gacor hari ini

 333. Pingback: Slot Online

 334. Pingback: Scientific Research

 335. Pingback: Deliverance from demons

 336. Pingback: Kuliah Termurah

 337. Pingback: FiverrEarn

 338. Pingback: FiverrEarn

 339. Pingback: Generator Sales Manchester

 340. Pingback: neotonics scam or legit

 341. Pingback: prodentim legit

 342. Pingback: cheap sex cams

 343. Pingback: fullersears.com

 344. Pingback: fullersears.com

 345. Pingback: canine probiotics

 346. Pingback: french bulldog

 347. Pingback: live sex cams

 348. Pingback: live sex cams

 349. Pingback: marketplace

 350. Pingback: frt trigger

 351. Pingback: problemas fiscales de una empresa en mexico

 352. Pingback: abogado fiscal

 353. Pingback: 늑대닷컴

 354. Pingback: Hold and win slot

 355. Pingback: One Peace AMV

 356. Pingback: cream chargers delivery

 357. Pingback: mobile app development Singapore

 358. Pingback: allgame

 359. Pingback: 918kiss

 360. Pingback: หวย24

 361. Pingback: french bulldog accessories

 362. Pingback: pg slot

 363. Pingback: leak detection london

 364. Pingback: artificial intelligence lawyer

 365. Pingback: la bonne paye règle

 366. Pingback: cybersécurité

 367. Pingback: Raahe Guide

 368. Pingback: Raahe Guide

 369. Pingback: cara download aplikasi slot online

 370. Pingback: Dating Coach in London

 371. Pingback: Dating Classes

 372. Pingback: upstate hotels

 373. Pingback: megagame

 374. Pingback: apply evisa online

 375. Pingback: 300 win mag ammo

 376. Pingback: sicarios en españa

 377. Pingback: itsMasum.Com

 378. Pingback: itsMasum.Com

 379. Pingback: itsMasum.Com

 380. Pingback: salaires ingénieur informatique

 381. Pingback: systeme d exploitation

 382. Pingback: FÜHRERSCHEIN KAUFEN

 383. Pingback: quick nangs delivery

 384. Pingback: Skywhip tanks

 385. Pingback: chauffe eau Tours

 386. Pingback: here

 387. Pingback: here

 388. Pingback: itsmasum.com

 389. Pingback: talk with stranger

 390. Pingback: chatavenue

 391. Pingback: joker gaming

 392. Pingback: Film institutionnel Nantes

 393. Pingback: stockholm jobs

 394. Pingback: delhi jobs

 395. Pingback: search london jobs

 396. Pingback: houston jobs

Comments are closed.