Pohlaví hraje v našem životě nesmírně důležitou roli, avšak děti si toho po několik prvních let života nejsou vědomy. Většina z nich ví, než dospějí do věku dvou let, že jsou kluci nebo holky, ale nechápou, že je jejich pohlaví trvalým a neměnným rysem jejich totožnosti.

Jak děti vyrůstají, učí se společenským pravidlům, spojeným s chováním jednotlivých pohlaví – od nejjednodušších, jako na jaký mají jít záchod, až k složitějším a jemnějším charakteristikám své role v domácnosti a na pracovišti.

Od okamžiku, kdy jsme se narodili, je náš mozek bombardován informacemi týkajícími se pohlaví. Začíná to tvarem obličeje, výškou hlasu, stylem účesu, výškou postavy, způsobem chůze a barvou a tvarem oděvů, jaké lidé mají na sobě.

Nově narozená nemluvňata mají fenomenální schopnost zapamatovat si informace, včetně zjevu a chování každé osoby, s níž se setkaly, a už ve věku jednoho až dvou měsíců jsou nemluvňata schopna rozlišovat mezi tvářemi, které patří do všeobecných kategorií, jako staří a mladí lidé. Do věku tří měsíců umožní schopnost nemluvňat absorbovat a ukládat informace jim zjistit, že existují dvě široké kategorie mužských a ženských lidských bytostí.

Ale i když dokáží tříměsíční nemluvňata rozlišit mužskou a ženskou tvář, nevědí, co to znamená: dokáží pouze vnímat, nikoliv interpretovat, co se děje kolem nich. Ve věku asi deseti měsíců jsou nemluvňata schopna rozeznat vzorce chování a jiné charakteristiky, spojované s každým pohlavím. Například, nemluvně ženského pohlaví si povšimne, že mužští dospělí mají rozložitější rysy, hlubší hlas, nemají prsa a mají kratší vlasy než ženy. Také si asi povšimne, že chodí v určitém druhu šatstva: mají na sobě kalhoty, svetry, obleky a košile.

Nemluvňata jsou zmatena, jestliže si vzájemné charakteristiky pohlaví protiřečí. Rysy, podle nichž nemluvňata určují, zda je přítomen muž nebo žena, jsou překvapivě nenápadné: jestliže je mužská tvář spojena s ženským hlasem, který se snaží mluvit jako muž, dítě pozná, že je to ve skutečnosti ženský hlas. Ve věku jednoho roku je si dítě vědomo pohlaví osob kolem něho a reaguje odlišně na tváře mužů a žen. A i když v tomto věku nemají děti ještě přesné vědomí, do které skupiny patří, začínají se u nich projevovat známky mužského nebo ženského chování.

Jestliže oblečete skupinu jednoročních dětí úplně stejně, jejich pohlaví se projeví prostě jen tím, s jakými hračkami si začnou hrát: dívky tráví více času s panenkami a vycpanými zvířaty, chlapci si vybírají nástroje z umělé hmoty, nákladní a osobní auta a traktory.

Je překvapující, že u dětí vzniká zájem o pohlavně stereotypní hračky o mnoho měsíců dříve, než dokáží identifikovat, jakého jsou samy pohlaví. Toto chování sílí s věkem, takže například osmnáctiměsíční chlapec si sedne na vysavač a bude dělat zvuky automobilu, aniž by si byl vědom, že je kluk.

Proč tomu tak je? Nikdo to pořádně neví. Je možné, že v těle matky ovlivňují pohlaví hormony, které stimulují rozvoj pohlavních orgánů, určité oblasti mozku, aby se vyvinuly více mužským či ženským způsobem.

Ze všech embryií v těle matky by vznikly dívky, pokud by nebyl přítomen mužský hormon testosteron. Proto mají chlapci prsní bradavky, i když je nepotřebují. Testosteron radikálně určuje vývoj mužských fyzických vlastností a vědci se nyní domnívají, že určují vývoj i mužského mozku.

Mužský mozek se odlišuje od ženského mozku několika způsoby. Nejvýraznější rozdíl se vyskytuje tam, kde spolu dvě mozkové poloviny – pravá a levá polokoule – navzájem komunikují prostřednictvím velkého svazku nervů, který se jmenuje corpus callosum.

U chlapců vzniká mezi oběma mozkovými polokoulemi méně propojení a svazek corpus callossum je tedy podstatně menší než u dívek. Zároveň u mužského mozku vzniká v pravé mozkové polokouli více vnitřních propojení než u žen, a tak ta polokoule funguje nezávisleji na levé polokouli než u žen.

V důsledku toho chlapci řeší určité problémy, jak se zdá, jen s použitím jedné mozkové polokoule, kdežto dívky užívají obou. To možná vysvětluje, proč se chlapci více zajímají o činnosti spojované s pravou částí mozku, jako je matematika a prostorové úkony a rozbírání věcí, aby zjistili, jak fungují. Testosteron také vyvolává agresivnější a průbojnější chování u chlapců, dokonce i u malých dětí.

Je pravděpodobné, že se děti rodí s vrozenou náklonností vůči mužskému či ženskému chování, podle toho, zda byly v těle matky vystaveny testosteronu.

Avšak výchova a  zážitky z dětství hrají také důležitou roli. Je sice pravda, že e děti zřejmě rodí s vrozenou pohlavní náklonností, avšak ta je bezpochyby buď posílena nebo oslabena v důsledku signálů ohledně role pohlaví, jaké dostávají ze světa kolem sebe. Jakmile znají dospělí pohlaví narozeného dítěte, začnou mu vnucovat, často zcela podvědomě, vlastní pohlavní stereotypy.

I nemluvňata pouze den stará, jsou-li to kluci, jsou charakterizována jako údajně silnější a lépe koordinovaná než holčičky, které jsou vnímány jako slabší, jemnější a neohrabanější. I rodiče, které záměrně nedávají svým dětem pohlavně stereotypní hračky, přesto vydávají množství jemných signálů, které povzbuzují pohlavní rozdíly, ať chtějí nebo nechtějí. Studie například prokázaly, že dospělí drží nemluvňata mužského a ženského pohlaví jinak, na holčičky víc mluví a chlapce vystavují různým tvrdým fyzickým hrám.

Shrnuli jsme ukázku z knihy A Child´s World od dr. Sarah Brewerové a dr. Alexe Cuttinga (nakladatelství Headline, cena 20 liber).

Převzato z http://www.blisty.cz/files/isarc/0109/20010911f.html

279 Comments

 1. Pingback: Pharmacy journals

 2. Pingback: Business administration program Egypt

 3. Pingback: Business school in Egypt

 4. Pingback: الاقتصاد

 5. Pingback: المواد التى يتم تدريسها داخل كلية الاسنان

 6. Pingback: طب أسنان الأطفال

 7. Pingback: attendance and absence

 8. Pingback: Academic Appeals

 9. Pingback: https://www.kooky.domains/how-it-works

 10. Pingback: https://www.kooky.domains/post/key-features-of-web3-domains

 11. Pingback: https://www.kooky.domains/post/how-to-choose-the-perfect-web3-domain-name

 12. Pingback: Career opportunities

 13. Pingback: مهارات حل المشكلات

 14. Pingback: fue

 15. Pingback: Admission Process

 16. Pingback: Educational Activities for pharmacy students at future university

 17. Pingback: FUE

 18. Pingback: Healthcare standards

 19. Pingback: Global Impact

 20. Pingback: البرامج الاكاديمية بكلية الهندسة

 21. Pingback: computer science community

 22. Pingback: FCIT Laboratories and Facilities

 23. Pingback: fue

 24. Pingback: MBA degree Cairo

 25. Pingback: Endodontic Training

 26. Pingback: future University application process

 27. Pingback: خطابات توصية لجامعة المستقبل

 28. Pingback: رسوم التقديم لجامعة المستقبل

 29. Pingback: Maillot de football

 30. Pingback: Maillot de football

 31. Pingback: Maillot de football

 32. Pingback: Maillot de football

 33. Pingback: Maillot de football

 34. Pingback: Maillot de football

 35. Pingback: Maillot de football

 36. Pingback: Maillot de football

 37. Pingback: Maillot de football

 38. Pingback: Maillot de football

 39. Pingback: Maillot de football

 40. Pingback: Maillot de football

 41. Pingback: Maillot de football

 42. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 43. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 44. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 45. Pingback: controsoffitto led

 46. Pingback: bodytones

 47. Pingback: pulleys machine

 48. Pingback: glucofort

 49. Pingback: metanail

 50. Pingback: Fiverr Earn

 51. Pingback: Fiverr Earn

 52. Pingback: Fiverr Earn

 53. Pingback: Fiverr Earn

 54. Pingback: Fiverr Earn

 55. Pingback: Fiverr Earn

 56. Pingback: Fiverr Earn

 57. Pingback: Fiverr Earn

 58. Pingback: fiverrearn.com

 59. Pingback: fiverrearn.com

 60. Pingback: fiverrearn.com

 61. Pingback: fiverrearn.com

 62. Pingback: fiverrearn.com

 63. Pingback: fiverrearn.com

 64. Pingback: fiverrearn.com

 65. Pingback: fiverrearn.com

 66. Pingback: fiverrearn.com

 67. Pingback: fiverrearn.com

 68. Pingback: fiverrearn.com

 69. Pingback: fiverrearn.com

 70. Pingback: fiverrearn.com

 71. Pingback: redboost mediprime

 72. Pingback: cortexi mediprime

 73. Pingback: transportation management system

 74. Pingback: fabricante de ropa en mexico

 75. Pingback: clima para mañana

 76. Pingback: fiverrearn.com

 77. Pingback: fiverrearn.com

 78. Pingback: french bulldog puppies

 79. Pingback: fiverrearn.com

 80. Pingback: fiverrearn.com

 81. Pingback: fiverrearn.com

 82. Pingback: french bulldog puppies san francisco

 83. Pingback: coconut oil for frenchies

 84. Pingback: springerdoodles

 85. Pingback: miniature bulldog

 86. Pingback: exotic bully

 87. Pingback: isla mujeres golf cart

 88. Pingback: jute vs sisal rug

 89. Pingback: seo in United States

 90. Pingback: seo in Romania

 91. Pingback: seo in Australia

 92. Pingback: Sem

 93. Pingback: Reliable Piano Couriers

 94. Pingback: Experienced Piano Movers

 95. Pingback: Upright Piano Moving

 96. Pingback: Best university in Egypt

 97. Pingback: Top university in Egypt

 98. Pingback: Top university in Egypt

 99. Pingback: Best university in Egypt

 100. Pingback: golf cart isla mujeres

 101. Pingback: cancun airport transportation

 102. Pingback: teacup frenchie for sale

 103. Pingback: rescue french bulldog

 104. Pingback: blue sable french bulldog

 105. Pingback: blue merle french bulldog puppy

 106. Pingback: micro frenchies

 107. Pingback: french bulldog stud

 108. Pingback: crypto news

 109. Pingback: viet travel

 110. Pingback: teacup frenchies for sale

 111. Pingback: Google Bewertungen löschen lassen

 112. Pingback: mini frenchie for sale

 113. Pingback: french bulldogs in texas for sale

 114. Pingback: Personalised bracelet with photo

 115. Pingback: future university

 116. Pingback: future university

 117. Pingback: renting golf cart isla mujeres

 118. Pingback: french bulldogs houston for sale

 119. Pingback: sole mare

 120. Pingback: weekly golf cart rental isla mujeres

 121. Pingback: wix login

 122. Pingback: french bulldogs

 123. Pingback: Fiverr

 124. Pingback: Fiverr

 125. Pingback: FiverrEarn

 126. Pingback: merle french bulldog

 127. Pingback: best university Egypt

 128. Pingback: isla mujeres rental golf cart

 129. Pingback: french bulldog puppies

 130. Pingback: six sigma

 131. Pingback: Piano moving and storage

 132. Pingback: Secure piano storage

 133. Pingback: FUE

 134. Pingback: FUE

 135. Pingback: Moving company

 136. Pingback: Discreet moving

 137. Pingback: Office relocation

 138. Pingback: Organized moving

 139. Pingback: yourrewardcard.com activate

 140. Pingback: Business administration degrees in Egypt

 141. Pingback: Classic Books 500

 142. Pingback: FiverrEarn

 143. Pingback: FiverrEarn

 144. Pingback: FiverrEarn

 145. Pingback: FiverrEarn

 146. Pingback: Fiverr.Com

 147. Pingback: Sell Anything for Free

 148. Pingback: FiverrEarn

 149. Pingback: FiverrEarn

 150. Pingback: FiverrEarn

 151. Pingback: Coach

 152. Pingback: FiverrEarn

 153. Pingback: FiverrEarn

 154. Pingback: FiverrEarn

 155. Pingback: How to start porn

 156. Pingback: Pupuk terpercaya dan terbaik hanya melalui pupukanorganik.com

 157. Pingback: Pupuk terpercaya dan terbaik hanya melalui pupukanorganik.com

 158. Pingback: Unisex Print on Demand Tees/Clothing

 159. Pingback: partners

 160. Pingback: arthritis relief

 161. Pingback: supplement for brain health

 162. Pingback: supplements for gums

 163. Pingback: where to buy gluconite

 164. Pingback: Faculty of economics & political science

 165. Pingback: joint genesis

 166. Pingback: gluco trust

 167. Pingback: french bulldog

 168. Pingback: Sport analysis

 169. Pingback: FiverrEarn

 170. Pingback: FiverrEarn

 171. Pingback: live sex cams

 172. Pingback: live sex cams

 173. Pingback: live sex cams

 174. Pingback: live sex cams

 175. Pingback: FiverrEarn

 176. Pingback: FiverrEarn

 177. Pingback: FiverrEarn

 178. Pingback: FiverrEarn

 179. Pingback: FiverrEarn

 180. Pingback: FiverrEarn

 181. Pingback: texas french bulldog puppies

 182. Pingback: FiverrEarn

 183. Pingback: FiverrEarn

 184. Pingback: FiverrEarn

 185. Pingback: FiverrEarn

 186. Pingback: FiverrEarn

 187. Pingback: FiverrEarn

 188. Pingback: FiverrEarn

 189. Pingback: FiverrEarn

 190. Pingback: FiverrEarn

 191. Pingback: FiverrEarn

 192. Pingback: FiverrEarn

 193. Pingback: FiverrEarn

 194. Pingback: FiverrEarn

 195. Pingback: Queen Arwa University

 196. Pingback: FiverrEarn

 197. Pingback: FiverrEarn

 198. Pingback: FiverrEarn

 199. Pingback: filmebi da serialebi qartulad

 200. Pingback: filmebi qartulad

 201. Pingback: Farm

 202. Pingback: Lightroom Presets

 203. Pingback: seo company johannesburg

 204. Pingback: technology

 205. Pingback: technology

 206. Pingback: Scientific Research

 207. Pingback: Kampus Islam Terbaik

 208. Pingback: FiverrEarn

 209. Pingback: FiverrEarn

 210. Pingback: FiverrEarn

 211. Pingback: FiverrEarn

 212. Pingback: FiverrEarn

 213. Pingback: FiverrEarn

 214. Pingback: Generator Repair near me Sheffield

 215. Pingback: meta nail serum pro scam

 216. Pingback: sugar defender legit

 217. Pingback: neurozoom scam or legit

 218. Pingback: fullersears.com

 219. Pingback: live sex cams

 220. Pingback: live sex cams

 221. Pingback: live sex cams

 222. Pingback: rare breed-trigger

 223. Pingback: efos y edos

 224. Pingback: Seo Work

 225. Pingback: rent a car Dubai

 226. Pingback: 늑대닷컴

 227. Pingback: Trik menang slot online

 228. Pingback: One Peace AMV

 229. Pingback: One Peace AMV

 230. Pingback: One Peace AMV

 231. Pingback: nang sydney

 232. Pingback: superslot

 233. Pingback: freelance web designer

 234. Pingback: allgame

 235. Pingback: หวย24

 236. Pingback: french bulldog clothing

 237. Pingback: pg slot

 238. Pingback: leak detection london

 239. Pingback: artificial intelligence attorney

 240. Pingback: carte uno reverse

 241. Pingback: cybersécurité

 242. Pingback: Raahe Guide

 243. Pingback: aplikasi gacor slot

 244. Pingback: game slot

 245. Pingback: Book a relationship counsellor

 246. Pingback: east wind spa and hotel

 247. Pingback: hotel on lake placid

 248. Pingback: nutritional supplements

 249. Pingback: apply evisa online

 250. Pingback: ozempic

 251. Pingback: 220 swift

 252. Pingback: 3 408 cheytac

 253. Pingback: contratar sicario

 254. Pingback: itsMasum.Com

 255. Pingback: itsMasum.Com

 256. Pingback: salaire ingénieur en informatique

 257. Pingback: deux catégories de logiciels malveillants

 258. Pingback: programmation informatique

 259. Pingback: ingénieur cybersécurité salaire

 260. Pingback: systeme d'exploitation

 261. Pingback: deux categorie de logiciels malveillants malware

 262. Pingback: POLEN FÜHRERSCHEIN

 263. Pingback: Nangs delivery 24/7

 264. Pingback: Skywhip tanks

 265. Pingback: changement chauffe eau Tours

 266. Pingback: more

 267. Pingback: url

 268. Pingback: random text chat

 269. Pingback: talk to a stranger

 270. Pingback: itsmasum.com

 271. Pingback: itsmasum.com

 272. Pingback: itsmasum.com

 273. Pingback: porn

 274. Pingback: seattle job search

 275. Pingback: berlin job search

 276. Pingback: australia jobs

 277. Pingback: vienna jobs

 278. Pingback: child porn

 279. Pingback: sex historie

Comments are closed.