Důvěra získaná

 1.Jan 4:10V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. K tomu, abychom mohli někomu skutečně důvěřovat potřebujeme dvě věci – pravdu a charakter. Problém však je v tom, že takový člověk není, jen Bůh. Můžu potkat člověka na ulici, který mi řekne 100 věcí a všechny budou pravda, ale nebudu mu hned důvěřovat, protože jej neznám, neznám totiž jeho charakter. Nebo můžu mít za svými zády silnou armádu, v jejíž sílu lze důvěřovat (pravdivá fakta o její palebné síle), ale pokud neznám kdo ji velí (charakter generála), nemůžu si být jist, zda se neobrátí proti mě. Bůh však naplňuje obě podmínky bez výhrad. Bůh řekl, že za nás položí svůj život a také to udělal (pravda) a navíc způsob, jakým nás vykoupil nám zjevuje jeho překrásný charakter, kterému lze důvěřovat. Jan 10:11Já jsme dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Římanům 5:6-8 Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za dobrého by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. V tom všem a i na dalších místech Bible můžeme vidět, jak překrásný je charakter Kristovi oběti, a to v nás produkuje pokoj a touhu vložit svojí důvěru v Boha. Následující pasáž z knihy Židům hovoří o tom, jak moc si nás Bůh cení. Tato pasáž připouští dva překlady z řeckého jazyka a oba dva jsou velice překrásné a vhodné. Mluví se zde o Kristu, který za nás opustil nebesa a podstoupil smrt. Židům 12:2Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu… To hovoří o tom, že místo nebeské slávy a uctívání andělů, místo nepřerušeného společenství v Trojici a dokonalého nebe si zvolil kříž. Druhá možnost překladu jde ještě mnohem dále. Židům 12:2Pro radost, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu… V tomto případě to zjevuje, že pro přicházející radost ze společenství s námi, kteří uvěří, byl ochoten to vše podstoupit. Biblická zvěst je pravdivá a character jejího poselství je neuvěřitelně překrásný a otvírá a vybízí naše zlomená a zrazená srdce k tomu, abychom opět plně důvěřovali tomu, jemuž lze dát naprosto vše, Bohu Ježíši Kristu.

Důvěra svěřená

Lidem nelze nikdy důvěřovat na základě pravdy a charakteru, protože jsme všichni hříšníci a dříve nebo později ve větší nebo menší míře zklameme. Ten, kdo důvěřuje na základě toho, že si někdo musí jeho důvěru získat, se pěkně a pokaždé spálí. Je to jako kdyby pro vás někdo stavěl velikánský domek z karet po celá léta a pak udělal jednu chybu. Celý domek spadne a z dlouholeté budované důvěry nic nezbyde, než hluboké zklamání a rána. Naopak svěřená důvěra je to, že jsme ochotni podstoupit riziko zklamání za účelem, mít hluboký a ne jen povrchní vztah. K tomu je však zapotřebí žít život vzkříšení a mít stejný postoj jako Židům 12:2 a 1.Jan 4:10-11. Pro tu radost, která se nabízí ze získaného vztahu, jsme pak ochotni podstoupit kříž. Židům 12:2Pro radost, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu… 1.Jan 4:10-11V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat …stejnou láskou.