Bůh ví o všem co se stane v životě věřícího a Jeho plán je tak dokonalý, že poskytuje řešení pro každý detail. Nezáleží na tom jak je problém velký, nebo malý, Bůh nenechá křesťana s jediným problémem, aniž by mu poskytl dokonalé zaopatření. Bůh přislíbil, že dá východisko pro každé pokušení (1).   

Každý detail, který se týká věřícího je zaznamenán v nebi, dokonce i počet vlasů na Jeho hlavě. Podle Mt 10:30 Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Pán naplánoval život každého člověka, který se kdy narodí. Pán není omezen časem a zná konec i začátek (2).

Bůh je vševědoucí. Ž 147:5 říká: „Velikýť jest Pán náš, a nesmírný v síle; rozumnosti jeho není počtu.“ Není, že by nevěděl o tom jaký je život těch, kdo v něj věří. Přesto, tolik tolik křesťanů ztráví čas zpochybňováním, negativními reakcemi a zbytečným strachováním se o Boží plán pro jejich život. Klepou se úzkostí.

Proč? Protože neuznají Boží plán. Nerozpoznají Boží zaopatření a proto začnou emocionálně a mentálně trpět.

Nehledě na jejich pocity, Řím. 8:28 je vždy pravda. Všechny věci napomáhají k dobrému.

(Pastor Carl Stevens)

(1) 1 Kor. 10:13 Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Ale věrný je Bůh, který vás nenechá pokoušet nad vaše možnosti, ale způsobí se zkouškou také východisko, abyste ji mohli unést.

(2) Iz 46:10 Kterýž oznamuji při počátku dokonání, a hned zdaleka to, což se ještě nestalo; řeknu-li co, rada má se koná, a vše, což mi se líbí, činím.

Comments are closed.