Odměnou za službu je povýšení. Mt 20:26 Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; Ti velcí slouží těm „malým“ a ti „malí“ potřebují ty velké. A pak se z těch „malých“ stanou také velcí, neboť ti velcí byli těm „malým“ „velkým“ příkladem. Proto my „malí“ nechme si sloužit, lidmi i Bohem, ať jsou z nás už brzy ti velcí.