Kristus nepřišel, aby si nechával sloužit, ale přišel sloužit. K tomu, abych mohl skutečně sloužit musím tedy vědět, kým skutečně jsem. Kristus způsobem bytí byl roven Bohu a na své rovnosti nelpěl. Pokud jsem si jist kým jsem, budu schopen sloužit. Pokud si nejsem jist mojí pozicí, budu se snažit prosadit a dokázat svojí vyvýšenost a budu hledat její uznání a budu dělat vše pro to, aby moje pozice byla rozpoznána. Nebudu ji chtít opustit, abych o ni náhodou nepřišel. Pokud však nejsem ve svém postavení nejistý a skutečně vím kým jsem, nemusím si hlídat svoje místo a můžu klidně sloužit. Pokud tedy chci být úžasný služebník Boží, musím vědět jak o mě Kristus smýšlí a kdo jsem – musím znát svojí pozici.