Řecký jazyk používá 4 klasifikace (třídy) kondicionálů:

1/         Je-li v Kristu = a ono je

2/         Je-li v Kristu = může a nemusí být

3/         Je-li v Kristu = a ono není

4/         Je-li v Kristu = velice malá pravděpodobnost

V tomto případě se jedná o podmínku první třídy. To znamená: Je-li tedy v Kristu nějaké povzbuzení, A ONO JE, , je-li nějaké potěšení lásky, A ONO JE, je-li nějaké společenství Ducha, A ONO JE, je-li nějaký soucit a milosrdenství, A ONO JE, dovršte mou radost: smýšlejte stejně.. Máme tedy jednat a máme se chovat na základě toho, co je v Kristu. V něm nalézáme to, co skutečně potřebujeme. Nalézáme v něm zaopatření pro PLODNÝ křesťanský život. Křesťanství totiž nelze žít bez Krista. Jan 15:5 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Tak jako jsou dvě království, tak jsou také dva zdroje, dbejme na to odkud pro své životy čerpáme, buďme tou ratolestí na Kristu.