Zaslíbení, to jsou jednostranné závazky z Boží strany vůči nám, a do některých můžeme vstoupit vírou. Vždyť podle Římanům 10:11, kdo v něj věří, nebude zahanben. Možná to nemusí být vidět nyní, ale jednou se ukáže, ať už tady na zemi, nebo až v nebi. Hlavně jde o to, abychom byli v dokonalé Boží vůli. Pak víme a máme jistotu, že se Bůh na nás oslaví. Prostředek, který si k tomu vybere, zda to bude mučednická smrt nebo služba mého života, nevíme, ale můžeme mít jistotu, že pokud se mu vydáme, nebudeme zahanbeni. Vždyť kdo by jednou nechtěl slyšet Pánova slova: Dobře učiněno, dobrý a věrný služebníku (Mt 25:21,23). Známý Pastor J.Boyce (UK misionář v ČR) řekl, že následování Krista není zárukou materiální prosperity, Ježíš sám neměl kde hlavu složit, ale slibuje, že tam bude blízké společenství s Bohem. Do Božích zaslíbení můžeme vstoupit vírou.