Kázání o Kristu může mít různé motivy. V tehdejší době to mohla být touha po uznání, neboť kázání Apoštolů byla mnohdy doplňována mocnými divy a zázraky na potvrzení pravdivosti kázaného evangelia, což mohlo být pro někoho atraktivní (Sk 8:13-24). Bůh si pro tuto specifickou dobu vybral tento způsob, neboť tehdy ještě nebyl sepsán celý kánon, Bible v takové podobě jakou ji máme dnes. V moderní době dnešních dnů se někteří mohou hlásit ke Kristu, neboť křesťanské učení má vysoký morální profil, a chtěli by si v této komunitě vybrat svého životního partnera. Jiní třeba proto, aby zase naopak rozvrátili toto shromáždění, protože jim Bůh spasil a vysvobodil jejich partnera ze zvykového hříchu a starého života, a oni v něm teď zůstali sami. Avšak podle Fil 1:17 je tím jediným správným motivem láska. Pokud budu milovat druhé tak, jako Bůh miloval svět, dám sám sebe za ně. Pokud kážu Krista z pouhé poslušnosti k mandátu Bible „Jít do celého světa a kázat“, můžu se modlit, aby mi Bůh dal svojí lásku a můj postoj se změnil.

Když jel C.T.Studd, misionář do Číny, na misii, zeptal se několika lidí, kteří chtěli jet s ním: „Proč chceš být misionář?“. Mezi důvody, které uchazeči udali bylo: Naše rodina byla odjakživa misionářská. Bible to přikazuje. Apod. Na těchto důvodech není nic špatného, ale nakonec jel člověk, který řekl, že jej Boží láska natolik stravuje a přemáhá, že se chce sdílet o Krista s ostatními lidmi. V ten moment C.T.Studd věděl, že to je ten pravý člověk.