Naše rozlišení, které nedostáváme ani v momentě spasení, ani skrze zkušenost či délku a praxi našeho křesťanského života, ale skrze míru podřízení se Písmu a poslušnosti kazatelně, nás učí rozpoznávat věci důležité od nedůležitých. Takové vedení Boží v našem životě nás uchrání od negativity, stresu, souzení druhých či sebe sama, neboť víme, že zůstane jenom to věčné. Je důležité, abychom měli Boží žebříček hodnot a rozlišovali, co je skutečně důležité pro Jeho království, a co ne. Kolik „velkých a důležitých“ věcí a problémů se zmenší v Jeho světle, pokud na tyto věci začneme hledět z perspektivy věčnosti. Ne z pohledu mého „já“, ale z pohledu Boha. Hledejme věci, které zajímají předně Krista, a až potom nás samotné. Mt 6:33a Hledejte nejprve Boží království. Dávejme Boha VŽDY na PRVNÍ místo v našem životě. Mt6:33b ..a vše ostatní nám bude přidáno.

Comments are closed.