Pavel zde pokračuje ve své modlitbě za Filipské a prosí, za rozhojnění lásky. Naše láska roste více a více skrze „poznání“. Co je však míněno tím „poznáním“? Čím více budu znát samotného autora Bible – Boha, tím více budu znát také Jeho charakter. A poznání Jeho charakteru ve mně vyprodukuje větší lásku 1/ ke mně samotnému (poznám svojí hodnotu, že Bůh mne miluje), 2/ to vyprodukuje mojí lásku vůči Bohu (1Jan 4:19 milujeme jej, neboť on první miloval nás), a za třetí 3/ větší lásku vůči ostatním, neboť budu mít zdroj lásky, a budu se chtít sdílet o mém láskyplném vztahu s Kristem s ostatními.