"Na Boží dílo činěné Božím způsobem nebudou nikdy chybět Boží prostředky.“

 "Velké pověření (Mt 28:19,20) není nějakou možností na zvažování; je to přikázání, které se má uposlechnout."Hudson Taylor – misionář

Hudson Taylor – misionář

"Misie jsou rozvodněním uctívání." nejmenovaná misionářka


C.T. Studd (1860-1931) – anglický misionář v Číně, Indii a v Africe: "Pokud Ježíš Kristus je Bůh a zemřel za mě, pak nemůže být pro mě žádná oběť příliš velká na to abych ji pro Něj učinil!"


O Bibli:

„Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu.“ Abraham Lincoln

„Je nemožné správně vládnout světu bez Boha a Bible.“
George Washington

„Bible není pouhou knihou, ale živým stvořením s mocí, která přemůže vše, co jde proti ní.“
Napoleon Bonaparte

„Ta kniha vysvětluje svrchovanost Anglie.“
Královna Viktorie

„Jestliže je v mých myšlenkách, nebo v mém způsobu života něco chvályhodného, pak za to vděčím svým rodičům, kteří mi odmalička vštěpovali lásku k Písmu. Pokud zachováme principy učené v Bibli, bude naše země i nadále prosperovat; jestliže však my a naši potomci zanedbáme její instrukce a autoritu, tak si ani nedokážeme představit jak náhlá katastrofa nás může postihnout a pohřbít veškerou naši slávu do naprosté temnoty.“
Daniel Webster

„Existence Bible, jako knihy pro lidi, je tím nejprospěšnějším co kdy lidstvo poznalo. Každý pokus toto nějak znevážit či podcenit, je zločinem proti lidstvu.“
Immanuel Kant

„Nový zákon je tou naprosto nejlepší knihou, kterou svět kdy poznal a pozná.“
Charles Dickens

„V Bibli existuje více důkazů autentičnosti, než bychom nalezli v jakýchkoli světských dějinách.“
Sir Isaac Newton

„Nechť duševní kultura jde stále kupředu, nechť přírodní věda rozvíjí se do stále větších rozměrů a hloubek a nechť lidská mysl dále rozšiřuje své obzory tak moc jak jen chce; nad vznešenost, důstojnost a morální kulturu Křesťanství tak jak vyzařuje z evangelií, se nikdy nedostane.“
Wolfgang Goethe

„Měl bych být člověkem, který nejen považuje Bibli za to jediné, co vládne víře a konání, ale který ji považuje za jediný spolehlivý zdroj informací v oblasti, kde promlouvá Boží zjevení. Tak jako se chemik nikam nedostane ve svém bádání pokud zpochybňuje nebo odmítá základní vlastnosti prvků které mísí, stejně tak i my se nikam ve svém bádání nedostaneme, pokud nepřijmeme důvěryhodnost Božího Slova.“
L.S.Chafer; Systematic Theology

Comments are closed.