Pavel zde ve své modlitbě říká: „Bůh je mi svědkem..“. Jak krásné vyznání motivů. Věci, které děláme, neděláme před lidmi, abychom od nich přijali slávu a ocenění, ani před sebou samými, abychom si sobě dokázali co umíme a kým jsme, ale pouze před Bohem. Bůh je nám svědkem nejen v našich činech, ale i soudce našich myšlenek a záměrů srdce. Soudit je pak bude Jeho Slovo – Bible (Žid4:12). Tak jak Pavel dokonce říká ve Skutcích 5:29 „je lépe poslouchat Boha, než člověka“. Pokud budeme činit věci před lidmi, budeme dříve či později podléhat jejich vlivu, což se projeví na naší službě. Gal 1:10 „kdybych se snažil zalíbit lidem, nebyl bych služebník Krista“. Pokud budeme dělat naší službu před Bohem, budeme mít ty nejčistší motivy prosty postranních úmyslů a naše služba bude nejen ryzí, ale i neohrožená, neboť nebude okolnosti nebo vnějšího vlivu, který by na ni měl vliv. Snaha zalíbit se lidem změní naší službu, snaha zalíbit se Bohu, změní lidi. Nepohnutelná se tak stane naše láska, víra, naděje a naše služba.