To, že nespasení lidé mají strach z Boha, přinejměnším podvědomě, a proto k němu nechtejí přirozeně přijít, je věc jasná. Smutnou realitou je, že i křesťané se častokrát Boha bojí. Důvodem je neznalost božího charakteru. Bůh není tyran s kladivem v ruce, který se nemůže dočkat až přesně mířenou ranou rozmáčkne zhřešícího se červa. Bůh je láskyplný Vykupitel a Bohatýr (Is 9:16). Bůh je milostivý a milosrdný! Bůh není král, který ze svého trůnu posílá blesky na své děti. Na tom trůnu nesedí trest a odplata, ale milost!  Poněvadž tedy máme velikého nejvyššího kněze, který prošel nebesa –

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *