služebníci (řecky doulos ) = služebník, otrok.

Pavel a Timoteus se svobodně vzdali svých práv a sami sebe nazývají služebníky/otroky Ježíše Krista. Vzali na sebe formu otroka, toho, kdo plně náleží svému Pánu a plní Jeho úkoly bezodkladně, otrok je svému Pánu vydán na milost a nemilost a dokonce mu patří i moc nad jeho životem. Plně se vydat svému Pánu vyžaduje jednu věc – naprostou důvěru, která pochází ze správného pochopení charakteru Ježíše Krista, to pochází ne ze subjektivní zkušenosti s Bohem, ale z Jeho Písma. I my se budeme soustředit na Jeho Písmo a projdeme si knihu Filipským verš za veršem, aby i v našich životech mohla vzniknout proměna, která ze Saula (Šavel) – farizejského pronásledovatele církve, učinila Pavla – božího služebníka milosti a ze svobodné vůle – otroka.

Tak to byl další apetizer, těšíte se a roste Vám chuť? Vydržte s námi do 2004-08-01 kdy vše spustíme naplno. Ale už i teď Vám občas nabídneme nějakou lahůdku.

Comments are closed.