Viz. Lotova žena Lk17:32, Gen19:26, David, který nevyšel do bitvy a zhřešil s Batšebou 2Sam11:1-2, apod.

1 Comment

  1. Pingback: cbd lpwer thames

Comments are closed.