Kázání Krista i třeba se špatnými motivy může být dobré, pokud se nejedná o výstup, který by vrhal špatné světlo na křesťanství. Hlavně, že je Kristus zvěstován. Pamatuji si jednoho studenta zahraniční theologické university, který se bez většího zájmu a čistě z poslušnosti učební osnově zúčastnil evangelizace, na které při jednom rozhovoru o Bohu v něj nakonec sám uvěřil. Jeho motiv evangelizovat se od té doby změnil. Od toho okamžiku Bůh mohl použít nejen jeho ústa, ale i jeho srdce. Nechápejte mne však špatně, takové lidi by v žádné církvi nenechali kázat či učit, ale klidně by je vzali sebou na ulici, aby získávali duše.