Novely Harryho Pottera údajně nikde výrazně a otevřeně nezmiňují žádné náboženství, ale někteří jej na základě pricipu boje „dobra a zla“ považují za křesťanský a křesťanskou alegorii. Jiní naopak spojují Harryho Pottera s magií a okultismem. Podívejme se na fakta a udělejte si úsudek sami….

1/ Harry Potter je plný čarodějnictví a magie a vše toto podává za nejen jako přijatelné, ale dobré. Vytváří a vzbuzuje ve čtenářích touhu a zvědavost po nadpřirozeném bez Boha. Bible k tomu mluví velice ostře a ví proč, neboť tyto síly jsou spojené s démony a samotným satanem: Lev 20:27 Muž pak neb žena, kteříž by měli ducha čarodějného a věštího, smrtí umrou. Kamením uházejí je, krev jejich bude na ně. Deu 18:10 Nebude nalezen v tobě, kdož by vedl syna svého aneb dceru svou skrz oheň, ani věštěc, ani planétník, ani čarodějník, ani kouzedlník. 2Král 21:6 Syna také svého provedl skrze oheň, a šetřil časů, s hadačstvím zacházel, zaklinače a čarodějníky zřídil, a velmi mnoho zlého činil před očima Hospodinovýma, popouzeje ho. 1Kor 10:21 Nebo nemůžete kalicha Páně píti a kalicha ďáblů; nemůžete účastníci býti stolu Páně a stolu ďáblů.

2/ Tyto fenomenálně úspěšné DĚTSKÉ PŘÍBĚHY začínají vraždou rodičů Harryho Pottera, mluví o zlu a čarodějích, mučení a bolesti a smrti hlavních postav příběhů, náslilí a vraždách. Příběhy Harryho Pottera v sobě zahrnují následující. Udělejete si svůj úsudek:

magické předměty a relikvie, uvěznění dětí – opakovaně, fyzické zneužívání opatrovníky – opakovaně, výhrůžky zastřelením, kdokoliv se postavil proti zemřel, vznášející se zlo saje krev zvířat, vznášející se zlo ohrožuje děti, krvavá zranění, ochota spáchat sebevraždu ke zajištění vítězství přátel, tvář zla v týlu hlavy, rozkaz zabít chlapce, pokus o vraždu, pohrůžka smrtí při neposlušnosti, bezhlavý duch, veliké pády – opakovaně, gigantický troll ohrožující dítě bassebalovou pálkou – opakovaně, hořící tělo, rozpadající se tělo, min. dvojí použití nejhrubších vulgarismů v anglickém originále, rodiče, kteří se nechají zmanipulovat a podřídí se křiku dítěte, arogantní chování, lež kvůli úniku před zodpovědností a lež vůbec, dospělí povzbuzující děti k porušení pravidel za účelem vyrovnání, čarodějnictví za účelem ovládat druhé, levitace (vznášení se) – opakovaně, rozhovor dítěte s hadem, čarodějnictví k založení ohně, celá komunita čarodějnic a kouzelníků, skřítci a duchové, opakovaně uvrhávání zaklínadel, opakovaně zjevení v zrdcadlech, ochrana použitím nesvatých sil, let na koštěti, opakovaně pokus o vraždu skrze magii a čarodějnictví, opakovaně používání lektvarů k ovládání druhých, oči zla, opakovaně zaříkávání a zaklínání se záměrem ublížit, vánoce bez Ježíše, démon kočka, zlo procházející tělem chlapce způsobující bezvědomí, nečisté posednutí démony, vražda učitele skrze démonické posednutí 1Jan 4:1 Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět.

Seznam dílů Harryho Pottera:

Harry Potter and the Philosophers Stone

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Harry Potter and the Goblet of Fire

Harry Potter and the Order of the Phoenix

Harry Potter and the Half-Blood Prince

Harry Potter and the Deathly Hallows

…………………………………

Harry Potter a Kámen mudrců

Harry Potter a Tajemná komnata

Harry Potter a Vězeň z Azkabanu

Ha
rry Potter a Ohnivý pohár

Harry Potter a Fénixův řád

Harry Potter a Princ dvojí krve

Harry Potter and the Deathly Hallows, lze přeložit jako Harry Potter a ostatky smrti nebo Harry Potter a smrtonosní svatí

 

Autor dílů Harryho Pottera:JK Rowling, (JK Rolingová)

Napsáno s přihlédnutím ke zdroji: http://www.capalert.com/capreports/harrypottersorc.htm

1 Comment

  1. Pingback: cbd related instagram post template

Comments are closed.