První svatba vůbec byla připravená a provedená samotným Hospodinem Bohem, jak nám uvádí Biblická kniha Genesis. Už to, že ji připravil Bůh sám mluví o tom, že byla dokonalá. Podívejme se teď na to, jak tedy taková dokonalá svatba vypadala.

Stáří novomanželů

Oběma svatebčanům nebylo více než jeden den a ženich, Adam, byl jen o několik málo hodin starší než jeho žena Eva. Vždyť byla stvořena z jeho vlastního žebra v ten samý den. Jejich manželství mohlo trvat až 930let, neboť to je věk, kterého se dožil Adam. O jeho ženě, Evě, se tato informace nikde neudává.

Volba partnera nebo domluvené manželství

V případě volby dokonalého partnera bylo vše ulehčeno tím, že první svatba vůbec byla připravena samotným Bohem. Asi by se nedalo říci, že se jedná o domluvené manželství, protože se rodiče obou manželů nemohli na ničem smluvit. Adam a Eva totiž nebyli narození (pokud za rodiče nebudeme považovat Svatou Trojici, neboť oni je stvořili, ale nerodili). Výběr dokonalého partnera byl zjednodušen do té míry, do jaké míry byla omezena volba partnera. Byli si dáni jeden druhému samotným Bohem a nebylo na světě nikoho jiného. A světe div se, padli si do oka.

Kostel nebo úřad 

Samotný obřad byl proveden Bohem a vše se událo v překrásné, pádem ještě nepoznamenané přírodě (žádní komáři a bodavý hmyz). Nejednalo se tedy ani o budovu státního úřadu a ani o chrámovou loď katedrály. A také víme, že Adamovi a Evě na svatební den nepršelo. Dokonce ani na jejich líbánky. A dokonce ani nezažili bouřku či malou přeháňku během celého svého manželství. Poprvé pršet začalo až krátce před Noemovou potopou.

Svatební šaty a tuxeido? 

Nevěsty (a ženichové), tady asi moc inspirace a rad nepoberete. Adam s Evou se totiž brali nazí, jednak se nestyděli a jednak nebylo ani před kým, neboť byli jedinní lidé na světě. Jejich první garderóbou vůbec byla suknice z fíkových listů, která navíc byla spíchnutá ve spěchu a ve strachu, neboť se, po té so zhřešili, báli Boha. Bůh je však vzápětí zakryl zvířecí kůží, pravděpodobně z beránka (což je odkazem na beránka Božího, Krista). Barva svatebních šatů by však rozhodně nebyla šampáň, ale bílá. Bílá totiž v Bibli vždy mluví o čistotě.

Svatební kytice 

Svatební kytice, kterou Eva dostala, pokud vůbec nějakou (Bible neuvádí), tak byla rozhodně jiná než mají nevěsty dnes, pokud se jednalo o růže. Její růže totiž nemusely mít vůbec trny, protože ty přišli pravděpodobně, až po Adamově pádu, kdy země byla prokleta trním a bodláčím.

Svědci a hosté 

Bible o žádných svědcích, kromě Svaté Trojice, nemluví a tak mohla proběhnou klidně, v poklidu a úplně bez hostů. Pokud však Bůh pozval anděle, což je docela i možné, tak se počet všech svatebčanů poněkud pěkně rozšířil. Písmo uvádí, že andělů v čase svatby Adama a Evy bylo o třetinu více než později, neboť celou jednu třetinu svrhl s sebou Lucifer. Pokud tomu skutečně tak bylo, tak jich přišlo pogratulovat pěkná řádka. Uvedená čísla zde znamenají „nespočet“, ale pokud by jsme je vzali doslova, tak by to bylo velmi veliké procesí. Kniha Zjevení 5:11 nám k tomu udává: desettisíc desetitisíců a tisíc tisíců + ztracená 1/3 = 10.000 x 10.000 + 1.000 x 1.000 + 1/3 Celkový počet hostů včetně Adama a Evy a Sv.Trojice, kterou počítáme jako jeden, by tedy dosáhl čísla: 151.500.003 (sto padesát jedna miliónů pětset tisíc a tři). Nechtěl bych mýt po hostech nádobí.

Dokonalá svatba dnes

Pokud by jste chtěli mít takovou dokonalou svatbu dnes, tak by jste měli asi spoustu problémů. Jednak se sluší, aby nevěsta a ženich byli řádně oblečeni, jednak sňatek uzavřený před samotným Bohem by dnes úřady a ani církví asi nebyl uznán a také není zaručeno, že na váš den pršet nebude a hostů budete mít také asi o něco méně. Ale i přesto, že svatební kytice bude mít pravděpodobně nějaké ty trny, nenechte si nikým namluvit, že vaše svatba, ač není zařízená samotným Bohem, dokonalá není. Ta vaše svatba je pro vás ta JEDINÁ a také DOKONALÁ.

Comments are closed.