Lidskému chápání se jeví nepochopitelné, že se Bůh, při všem svém poznání a moci, ponížil, podstoupil utrpení člověka, abychom my, mohli být Jeho milostí obdarování bohatsvím.

Bůh podstoupil kříž, abychom mohli mít život; přesto, častokrát vidíme kříž spíše jako nesnesitelné těžké břemeno. Takže, místo, abychom si vzali svůj kříž každý den, jako pomoc a zaopatření pro náš život, žijeme v nepochopení co to kříž je a myslíme si, že je to něco "obtížného", co máme dělat. Kříž je ale místo, kde jsme zemřeli svému sobeckému životu a přijali jsme Boží život vzkříšení. Život vzkříšní není možné zakusit dokud žijeme sami pro sebe, dokud chceme žít pro své sobecké "já" a ne pro Boha. Matouš 6:25 říká "…Nemějte starost o svůj život", Filipským 1:21: "Neboť žít – to je pro mne Kristus…", Galatským 2:20 "Jsem ukřižován s Kristem; žiji tedy již ne já, ale žije ve mně Kristus."

Kříž je místo, kde nás moc Boží přeměňuje a vkládá do nás bohatsví Jeho milosti!

Comments are closed.