Boží Slovo nám opakovaně zděluje, jak je důležité si dávat pozor na to co posloucháme, čím plníme naši duši. Je zajímavé, že sekulární psychologové na tento princip do určité míry také přišli. Například při léčení deprese, první věc, která je pacientovi doporučena je, aby se nedíval na zprávy. Přemýšlejme a poslouchejme pravdu, která čistí naší duši a dává nám radost.

Přestaň, synu můj, poslouchati učení, kteréž od řečí rozumných odvozuje. Přísloví 19:27

Je jen na nás, co budeme poslouchat. Rozlišení (Žd 5:14, 1.Jan 4:1) znamená, že neposloucháme učení, které nás odvádí od Boha a od učení Božího Slova.

Zlý člověk pozoruje řečí nepravých, a lhář poslouchá jazyka převráceného. Přísloví 17:4

Když posloucháme lež, znamená to že jsme lháři, když posloucháme lidi, kteří jsou k tomu co říkají motivováni emocionální rebelií vůčí Boží vůli pro jejich život, jsme sami zlí.

Žijme v Kristově lásce, která se neraduje z nepravosti 1. Kor 13:6, žijme naplněni Božím Slovem, a Duchem Svatým.

Efezským 5:18 – 21 Neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale buďte naplňováni Duchem. Mluvte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; zpívejte a hrajte svým srdcem Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a poddávejte se jedni druhým v Boží bázni.
 

 

50 Comments

 1. Pingback: fibromyalgia cbd marijuana

 2. Pingback: future university egypt

 3. Pingback: Professional Finance education

 4. Pingback: Job prospects in MIS

 5. Pingback: متطلبات القبول لجامعة المستقبل

 6. Pingback: برامج الدراسات العليا في جامعة المستقبل

 7. Pingback: Course Load

 8. Pingback: الإدارة العامة

 9. Pingback: Microbiology and Immunology

 10. Pingback: Continuing Dental Education Courses

 11. Pingback: CPC 2023

 12. Pingback: Dental Residency Programs

 13. Pingback: https://www.kooky.domains/post/how-to-evaluate-web3-domain-investments-for-potential-returns

 14. Pingback: Admission Process

 15. Pingback: Marketing program

 16. Pingback: Executive MBA program in Cairo

 17. Pingback: Banking Internship

 18. Pingback: Get in Touch with Faculty of economics

 19. Pingback: المهنيين ذوي الخبرة في الصيدلة

 20. Pingback: Ovens

 21. Pingback: قسم الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلانية

 22. Pingback: زراعة الاسنان

 23. Pingback: ماجستير طب الأسنان الترميمي والتجميلي

 24. Pingback: research and cultural renaissance

 25. Pingback: Bachelor's Degree in Software Engineering

 26. Pingback: Computer Science Internships

 27. Pingback: top university in egypt

 28. Pingback: Chairman of the Board of Trustees

 29. Pingback: community responsibility

 30. Pingback: Entrance exams for future university

 31. Pingback: التعليم المستمر حول اللثة

 32. Pingback: Biochemistry

 33. Pingback: Campus visits and interviews for future university

 34. Pingback: استمارة طلب التقديم بجامعة المستقبل

 35. Pingback: Graduate programs at future university

 36. Pingback: Maillot de football

 37. Pingback: Maillot de football

 38. Pingback: Maillot de football

 39. Pingback: Maillot de football

 40. Pingback: Maillot de football

 41. Pingback: Maillot de football

 42. Pingback: Maillot de football

 43. Pingback: Maillot de football

 44. Pingback: Maillot de football

 45. Pingback: Maillot de football

 46. Pingback: Maillot de football

 47. Pingback: Maillot de football

 48. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 49. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 50. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

Comments are closed.