Retrogrese: odcházet zpět, zvláště do předchozího, nebo horšího stavu; degenerovat (srovnej s recidivou – odpadlictvím). K retrogresi dochází, když křesťan dovolí, aby jeho sentimentalita a pocit, co je a co není správné, vládl nad pravdou Božího Slova; také to znamená odejít od principů Božího zřízení do rebelie:
Ezechiel 33:30-33 "Ty, lidský synu, slyš. Synové tvého lidu si o tobě povídají u zdí a u vchodů do domů a mluví mezi sebou, jeden s druhým: »Pojďte a poslechněte, jaké slovo vychází od Hospodina!« Přicházejí k tobě, jako když se schází lid k rokování, a sedají si před tebou jako můj lid. Poslouchají tvá slova, ale podle nich nejednají. V ústech mají horoucí slova o tom, co udělají, ale jejich srdce tíhne za jejich mrzkým ziskem. (KB 1613 A ačkoli je sobě ústy svými libují, však za mrzkým ziskem svým srdce jejich odchází.) Tys pro ně jako ten, kdo horoucně a krásně zpívá a pěkně hraje. Poslouchají tvá slova, ale vůbec podle nich nejednají. Až to přijde, a už to nadchází, poznají, že byl mezi nimi prorok."
2 Petr 2:2 Jejich zhoubné cesty budou následovat mnozí a cesta pravdy bude skrze ně vydávána potupě.

57 Comments

 1. Pingback: https://apnews.com/press-release/newmediawire/lifestyle-diet-and-exercise-exercise-2d988b50b0b680bee24da8e46047df20

 2. Pingback: future university

 3. Pingback: Business administration and Finance

 4. Pingback: MBA in Future university in egypt

 5. Pingback: برامج البكالوريوس في جامعة المستقبل

 6. Pingback: Intellectual independence

 7. Pingback: FUE

 8. Pingback: Centrifuges

 9. Pingback: الهدف من دراسة طب الفم والاسنان

 10. Pingback: Orthodontic treatment

 11. Pingback: Dental Implant Courses

 12. Pingback: academic advising

 13. Pingback: Web Development

 14. Pingback: Dean of the Faculty of Oral and Dental Medicine

 15. Pingback: Periodontal Continuing Education

 16. Pingback: https://www.kooky.domains/post/integrating-web3-domains-with-decentralized-websites

 17. Pingback: https://www.kooky.domains/post/greater-autonomy-and-control-with-web3-domains

 18. Pingback: https://www.kooky.domains/post/the-benefits-of-investing-in-web3-domains-over-traditional-domains

 19. Pingback: https://www.kooky.domains/post/why-do-i-need-a-wallet-to-use-web3-domains

 20. Pingback: Course Load

 21. Pingback: برنامج الموارد البشرية

 22. Pingback: درجات البكالوريوس في التمويل

 23. Pingback: What is the faculty of economics

 24. Pingback: Governance

 25. Pingback: Professional ethics

 26. Pingback: قسم الكيمياء الصيدلانية

 27. Pingback: Educational Activities

 28. Pingback: Dental care services

 29. Pingback: Modern equipment and advanced treatment techniques in Dental medicine

 30. Pingback: مصاريف كلية طب الاسنان جامعة المستقبل

 31. Pingback: Dental Medicine

 32. Pingback: Dental Hospital

 33. Pingback: هندسة البترول

 34. Pingback: البرامج الاكاديمية بكلية الهندسة

 35. Pingback: top university in egypt

 36. Pingback: digital press

 37. Pingback: التعليم المستمر حول اللثة

 38. Pingback: Pharmacy Practice and Clinical Pharmacy

 39. Pingback: Undergraduate programs at future university

 40. Pingback: future University application process

 41. Pingback: Maillot de football

 42. Pingback: Maillot de football

 43. Pingback: Maillot de football

 44. Pingback: Maillot de football

 45. Pingback: Maillot de football

 46. Pingback: Maillot de football

 47. Pingback: Maillot de football

 48. Pingback: Maillot de football

 49. Pingback: Maillot de football

 50. Pingback: Maillot de football

 51. Pingback: Maillot de football

 52. Pingback: Maillot de football

 53. Pingback: Maillot de football

 54. Pingback: Maillot de football

 55. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 56. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 57. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

Comments are closed.