Poté co Ježíš učinil další ze svých zázraků, které bylo znamením, že je skutečně tím za koho se vydává, tedy Mesiáš, nastoupil na loď a odplul se svými učedníky. V Dalmanutském kraji se setkal s farizei, kteří místo aby žili ve víře a přidali se k Ježíšovým učedníkům a přistoupili na loď, se s ním začali hádat a chtěli další znamení. Problém nebyl v tom, že by neměli dost znamení či informací o tom, že Ježíš je ten pravý, a o tom, proč ho mají následovat, ale měli problém ve svém srdci. Ježíšovo učení, ovoce i Duch Svatý svědčili farizeům o tom jaká cesta je správná, ale farizeové nechtěli slyšet. Jejich srdce bylo zatvrzelé a předem rozhodnuté, že jejich vlastní cesta je ta správná. Přistupovali k Ježíši se zlým srdcem nevíry. Jejich srdce se již rozhodlo pro jiný názor. Ani miliarda dalších informací, znamení a důkazů by je nepřesvědčila. Proto Ježíš říká: "…tomuto pokolení žádné znamení dáno nebude!"

Ježíš poté odplouvá se svými učedníky na další dobrodružství víry a nabadá učedníky, aby si dali pozor na tohoto ducha farizeů (v. 15 Tehdy jim přikazoval: "Dávejte pozor a varujte se kvasu farizeů a kvasu Heroda.") Pisatel listu Židům v pasáži 3:12-13 varuje stejným způsobem: "Dávejte pozor, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, jež by se odvracelo od živého Boha, ale den co den se vzájemně napomínejte (ř. povzbuzujte – parakaleo – povzbuzování Boží myslí), dokud se ještě říká "dnes", aby někdo z vás nebyl zatvrzen oklamáním hříchu." Farizeové se již nacházeli přesně v této fázi. Přestože se dle předložených informaci o Ježíši mohli správné rozhodnout pro víru, pokrytecky se rozhodli proti. Jejich pokrytectví tvrdilo, že dělají "správné" rozhodnutí. Lhali proti pravdě a přitom prosazovali názor, že činí moudré rozhodnutí. Byli lidmi o kterých Jakub v pasáži v 3:14-15 říká: "Máte-li však v srdcích hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost přicházející shůry, ale pozemská, tělesná a ďábelská." Farizeové neměli živý a správný vztah s Bohem. Jejich život byl žitím v hříchu a jejich srdce bylo zatvrzeno oklamáním hříchu. Jejich sebespravedlnost – názor, že jejich život je správný před Bohem a jejich pýcha, že nepotřebují aby je někdo "napravol" v jejich odpadlictví – patří k těm na první pohled viditelným hříchům v jejich životě. Protože farizeové odmítli dosvědčující práci Ducha Svatého, že jejich život není v pořádku, vstoupili do zatvrzelosti zapříčiněné klamem, který přináší dlouhodobé žití v hříchu. Farizeové odmítli hlas Ducha Svatého, proto bylo zbytečné, aby se jim Ježíš snažil něco vysvětlovat. 

Postoj srdce farizeů je výstižně popsán v 1.Tim 6:3-5, kde se píše: Učí-li někdo jinak a nechce přistoupit na zdravá slova našeho Pána Ježíše Krista a učení, které odpovídá zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí, ale dychtí po hádkách a slovních potyčkách, z nichž vzniká závist, svár, urážky, zlé domněnky, neustálé třenice lidí s porušenou myslí a zbavených pravdy, domnívajících se, že zbožnost je zdrojem zisku. Od takových odstupuj.

Němějme zatvrzelé srdce farizů, kteří nechtějí přistoupit na zdravá slova našeho Pána Ježíše Krista a učení, které odpovídá zbožnosti. Správné učení se pozná podle toho, že odpovídá zbožnosti – životu posvěcení Božím Slovem, životu poslušnosti Božímu Slovu. Dávejme si proto pozor na kvas farizeů – na ducha pýchy, nevíry, emocionální reakce na pravdu a na ducha hněvu.

Farizeové se domnívali, že zbožnost je zdrojem zisku pro touhy tělesné mysli. Mysl zbavená pravdy má tělesné názory a hledá své vlastní pohodlí. Jediným a naprosto nezbytným lékem na oklamaní hříchu, který se nás tak snadno přichytí (Žd 12:1) je povzbuzování na každodení bázi. Povzbuzování – parakaleo znamená Pastorální komunikaci (kázání a učení) Pastora-učitele (Ef 4:11, 1.Tesalonickým 2:9-11) a Duchovní, budující komunikaci členů Těla Kristova (Ef 4:16c). Proto pisatel listu Židům říká: "…ale den co den se vzájemně napomínejte (ř. povzbuzujte – parakaleo – povzbuzování Boží myslí), dokud se ještě říká "dnes"(Žd 3:13a)" a "…Hleďme si jedni druhých, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích,
25. a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku, ale napomínejme se (opět ř. povzbuzujte – parakaleo – povzbuzování Boží myslí), a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. (Žd 10:24-25)". Církev, kde není kázáno a učeno Boží Slovo na pravidelné bázi Pastorem-učitelem, církev, kde není kladen důraz na Dokonanou Práci Ježíše Krista a na praktickém žití v této Dokonané Práci – ve zbožném žití (2.Tim 3:12) bude místem kde není možné získat záchranu a bude nutně místem plným oklamaných lidí se zatvrzelým srdcem vůči Ježíši Kristu a Jeho specifickému plánu pro Jejich život (Jakub 1:22 Buďte však vykonavatelé slova a nejen jeho posluchači, kteří klamou sami sebe). Nechme Boha, ať se vypořádá se srdcem farizeů. Naše úloha a čas je vzájemné povzbuzování – parakaleó. Když se lidé rozhodnou, že toto povzbuzování, něchtějí šlyšet, naše úloha končí.

V 1.Tim 6:5c říká Pavel: "Od takových odstupuj". Je tedy jediné správné řešení. V klidu odplujme společně s Ježíšem v lodi a hledejme dál na prvním místě Boží Království a jeho spravedlnost, daleko od nebezpečného kvasu farizeů a kvasného plynu hádky a hněvu. Jděme tedy a vytrvejme v kázání evangelia a učení Kristova učení, které odpovídá zbožnosti a buďme si jisti tím, že jsme na té správné lodi společně s Ježíšem Kristem. Vždyť On sám řekl v Mt 28:19-20 "Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen."

3 Comments

  1. Odpovědět

    With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any methods to help stop content from being stolen? I’d truly appreciate it.

  2. Odpovědět

    I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *