Viz. Lotova žena Lk17:32, Gen19:26, David, který nevyšel do bitvy a zhřešil s Batšebou 2Sam11:1-2, apod. Lk17:32Vzpomeňte na Lotovu ženu! Gen19:26Lotova žena šla v zadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup 2Sam11:1Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Jóaba a s ním své služebníky I celý Izrael, aby hubili Amónovce a oblehli rabu. David však zůstal v Jeruzalémě Naopak jít, znamená růst a život. Růst v našem vztahu s Bohem, jít dopředu v chůzi víry, jít extra míli, jít do celého světa. Chůzí pak rosteme nejen duchovně, ale i do počtu (Abram vyšel z chaldejského Uru, učedníci následovali Krista, Petr vyšel na hladinu vody a mnozí do Jeruzaléma, Samaří a až na sám konec světa).

Nikdo nikdy nebyl Bohem povolán, aby byl pasivní křesťan, ale aby „šel“. Motivací toho všeho je Kristova láska. Eph4:11-12…aby své vyvolené (svaté) dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla. (Ef4:11-12,16; Jan3:16; Řím10:13-15; Mt28:18-20; Mk16:14-18; Lk24:36-49; Jan20:19-23, Skutky1:6-8, příběh Jonáše apod.)

45 Comments

 1. Pingback: ما هي اقدم جامعة خاصة في مصر

 2. Pingback: Contemporary business education

 3. Pingback: Graduate programs at future university

 4. Pingback: Political mass media

 5. Pingback: دراسة ادارة الاعمال بجامعة المستقبل

 6. Pingback: Attendance Regulations faculty of pharmacy

 7. Pingback: computer science research

 8. Pingback: https://www.kooky.domains/post/integrating-web3-domains-with-decentralized-websites

 9. Pingback: https://www.kooky.domains/post/investing-in-web3-domains-what-you-need-to-know-before-you-start

 10. Pingback: دورات ادارة الاعمال بمصر

 11. Pingback: Finance courses

 12. Pingback: Econometrics

 13. Pingback: Faculty Regulations

 14. Pingback: علم العقاقير والسموم

 15. Pingback: pH Meters

 16. Pingback: Oral and Dental Medicine

 17. Pingback: Operative dentistry

 18. Pingback: ماجيستير علاج الجذور

 19. Pingback: Electrical Engineering

 20. Pingback: FCIT Student Life and Activities

 21. Pingback: Faculty of Computers and Information

 22. Pingback: future unversity in egypt news

 23. Pingback: fue

 24. Pingback: برامج الدراسات العليا لطب الأسنان

 25. Pingback: MBA graduates careers in Egypt

 26. Pingback: Pharmacy's Diploma

 27. Pingback: Admission requirements for future university

 28. Pingback: best university egypt

 29. Pingback: Graduate programs at future university

 30. Pingback: Personal statement for future university

 31. Pingback: Maillot de football

 32. Pingback: Maillot de football

 33. Pingback: Maillot de football

 34. Pingback: Maillot de football

 35. Pingback: Maillot de football

 36. Pingback: Maillot de football

 37. Pingback: Maillot de football

 38. Pingback: Maillot de football

 39. Pingback: Maillot de football

 40. Pingback: Maillot de football

 41. Pingback: Maillot de football

 42. Pingback: Maillot de football

 43. Pingback: Maillot de football

 44. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 45. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

Comments are closed.