Verš z písma o kterém dnes budeteme mluvit nás přivádí k příběhu bohatého vládce. Tento mladý můž dodržoval všechna přikázání; a přesto, Ježíš mu řekl, že mu chybí jedna věc (v. 22). Problémem bylo, že zmíněný mladý muž měl plnou vládu nad svým životem; nebyl ochotný odložit svoje osobní touhy a následovat Ježíše.

            Podobně my křesťané máme často touhy, které se zdají být v pořádku co se týče jejich obsahu, ale v naší snaze je naplnit nemáme postoj podřízení. Chybí nám stále něco? Je to strašné pomyšlení, lidé promrhají tolik času věcmi ve kterých není Bůh, nebo které pro Boha nejsou prioritou. Bezpochyby, mladý muž v Lukášovi 18 strávil velké množství času službou Bohu způsobem, který se mu zdál vhodný, ale Kristu nedovolil, aby byl Pánem jeho života. Zamysleme se nad Abrahamem v Genesis 22:2, když mu Bůh řekl, aby obětoval to největší vlastnictví, které měl, svého syna Izáka. Myslíte si, že Pán chtěl vidět, jak Izák umírá? Ne, jednalo se pouze o zkoušku v životě Abrahama, která dodala Abrahamovi hybnou sílu a ukázala, kdo vládne v jeho životě. 

            Ježíš Kristus touží po tom, aby byl Pánem našeho života. Přesto, nikdy se nasnaží toho dosáhnout svou mocí, ale touží po tom, abychom se mu sami podřídili. Dovolme mu dnes, aby vedl naše kroky.

 Genesis 22:2 A Bůh řekl: "Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!"

1 Comment

  1. Pingback: breaking down cbd into nano size microemulsion

Comments are closed.