CEP Koloským1:28 Jeho zvěstujeme (Krista), když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. Naše dokonalost před Bohem nezávisí na nás a na našich skutcích, ale na tom, zda jsme v Kristu a nebo ne. Bůh má zalíbení ve svém Synu a kdo je v něm, je taktéž přijatý. Kdo je vně, ten není. Dokonalý Bůh je schopen přijmout pouze to dokonalé, a protože ví, že mi toho nejsme schopni, poslal svého dokonalého Syna, jehož obět je pro nás zaopatřením.

Člověk, který je v Kristu, který v Krista uvěřil, ve smyslu, že v Něj složil svojí důvěru, co se týka spásy, je Bohem viděn skrze Krista a je tedy viděn jako dokonalý, i přesto, že skutečně není. Je mu totiž započtena Kristova spravedlnost (Římanům 3:22, 10:3-4, 2Kor 5:21).

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *