CEP Koloským1:27 Bůh jim (Židům) chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany (var. v pohanech): Je to Kristus mezi vámi (var. ve vás), v něm máte naději na Boží slávu. Není žádné naděje na Boží spasení, není žádné naděje na Boží slávu kromě Krista. Kdo nemá ducha Kristova, není Jeho (Římanům 8:9).

Spása není skrze rituály, ať už Židovské či jiné, není skrze skutky ani skrze dodržování zákona, ale skrze Krista. A tím se myslí jeho oběť kříže, krveprolití až k smrti, které je naším výkupným a platbou za nás. Právě tato jednoduchost spasení zjevuje bohatsví slávy tajemství církve. A Bůh si právě proto vybral spasení milostí skrze víru (Ef 2:8-9), aby touto jednoduchostí zahanbil židovské (ale i ostatní) náboženství a obřady, které k Bohu nevedou. Bůh si totiž zvolil jednoduchost vztahu (s Ním) k zahanbení složitosti systémů.

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *