CEP Filipským1:29Neboť vám je z milosti dáno ne toliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět.. Jaký je ale rozdíl mezi Jeho a naším utrpením? Kristus trpěl za nás, za lidi. Trpěl vykupující zástoupnou smrtí kříže. Pokud dnes trpí křesťané, nejedná se již o vykupující zástupné utrpení, ale o ztotožnění s Ním. CEP Koloským1:24 Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev. Pavel zde nenaznačuje, že Kristova zástupná obět nebyla dostatečná a je třeba „doplnit to, co zbývá do míry utrpení Kristových“. Ani nenaznačuje, že svými utrpeními vykupuje lidstvo nebo sebe samého. Pavel se zde jen ztotožňuje s Kristovým utrpením a říká, že jeho utrpení má do míry Kristových utrpení ještě daleko. Ztotožňuje se však ve svých utrpeních společně s Kristem a postupně doplňuje to, co zbývá do míry utrpení Kristových = střádá svá utrpení jedno za druhým a postupně je doplňuje a přibližuje se utrpením Kristovým. Protože ví, že v takových momentech na něm spočívá tíha Jeho (Kristovy) slávy. CEP 2Korinstkým 4:17Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy.. „Musíme být nejprve drceni mlýnskýmy kameny utrpení, než se staneme chlebem pro hladové zástupy“ (K.S.Wuest)